Заявка на знак № m201930505 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201930505: globe runner
(210)
Номер заявки
m201930505
(220)
Дата подання заявки
15.11.2019
(731)
Заявники

Олексенко Руслан Анатолійович (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аудіо, відео і фото рекламування; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерне рекламування в мережі Інтернет; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю бізнес-центрів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; маркетингові досліджування у сфері нерухомості; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів, майстер-класів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення рекламних заходів із залученням публічних осіб для просування продукції; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з аутстаффінгу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розробляння рекламної концепції для об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника і побажань орендаторів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних, культурних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; створювання рекламних роликів для телебачення та інтернету; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги; визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; довгострокове орендування нерухомого майна; довірче керування фінансовими активами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; дорадчі послуги щодо заборгованості; досліджування в галузі житлового і комерційного нерухомого майна; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; інвестиційне аналізування проектів та об'єктів нерухомості; інвестування капіталу; інвестування в нерухомість [фінансове]; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування бізнес центрами офісними, торговельними та адміністративними комплексами [нерухомим майном]; керування інвестиціями [фінансове]; керування нерухомим майном; керування житловим і комерційним нерухомим майном; кліринг фінансовий / фінансові послуги клірингових установ; консультування щодо інвестування; консультування щодо страхування; кредитування під заставу; надавання допомоги в фінансовому керуванні девелоперськими проектами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування нерухомого майна; надавання позик [фінансування]; надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання фінансової допомоги; обмінювання грошей; організовування збору коштів; орендування житла [квартир]; орендування нерухомого майна; орендування офісів, приміщень, апартаментів, торговельних і адміністративно-офісних площ, будівель [нерухомого майна]; орендування офісів для коворкінгу; оцінювання нерухомого майна; оцінювання у сфері оподаткування; позичання під заставу; поради і консультування з питань житлового та комерційного нерухомого майна; посередницькі послуги щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості в тому числі: офісів, приміщень, апартаментів, квартир, адміністративно-офісних і торговельних площ; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; послуги агентств із забезпечування житлом [квартирами]; послуги агентств нерухомого майна; послуги адміністраторів нерухомого майна, а саме: послуги зі здавання в оренду, оцінювання або фінансування; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; послуги щодо надавання довідок та консультаційної допомоги за телефоном або через мережу Інтернет з питань фінансування, страхування, нерухомості, інвестування; послуги щодо продажу нерухомості [операції з нерухомим майном]; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості,; які пропонуються до продажу або надаються в оренду та переліку надаваних послуг щодо операцій з об'єктами нерухомості,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; сприяння продажеві нерухомого майна; страхове інформування; факторингові операції; фінансове аналізування і прогнозування стану ринку нерухомості; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги із залучення іноземних інвестицій; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом; забезпечування устаткованням для наметового табору; замовляння місць в пансіонатах; замовляння місць на базах відпочинку і туристичних базах; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання інформації та порад стосовно приготування страв; організовування харчування для заходів; орендування будиночків для відпочинку; орендування конференц-залів; орендування приміщень для зустрічей; орендування приміщень для проведення різноманітних заходів [для тимчасового використання]; орендування тимчасового житла; орендування апартаментів, квартир готельного типу; пансіонати для тварин; послуги агентств із забезпечування житлом [у готелях, пансіонатах]; попереднє замовляння місць в барах, кафе, ресторанах; послуги барів; послуги будинків для людей похилого віку; послуги готелів, міні-готелів і готельно-туристичних комплексів; послуги дитячих ясел; послуги закладів громадського харчування; послуги кав'ярень, кафе, кафетеріїв; послуги кемпінгів; послуги мотелів; послуги пансіонатів; послуги персонального шеф-кухаря; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги снек-барів; послуги таборів вихідного дня [забезпечування тимчасовим житлом]; послуги туристичних баз; прокат диспенсерів для питної води; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат освітлювальної апаратури; прокат пересувних будівель; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в готелях, мотелях, кемпінгах; резервування тимчасового житла; резервування апартаментів і квартир готельного типу; служби прийому для тимчасового розміщування [керування прибуттям та відправленням] 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 78899 (заявка m200514649): деол партнерс
*78899 m200514649
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 70683 (заявка m200601848): parker & obolensky
*70683 m200601848
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95459 (заявка m200615398): 100% комиссионных
*95459 m200615398
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 70297 (заявка m200505307): s; cehatop; сенатор; апартментс
*70297 m200505307
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 84000 (заявка m200703603): mls
*84000 m200703603
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 274053 (заявка m201807127): s
*274053 m201807127
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 70535 (заявка m200507714)
*70535 m200507714
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73064 (заявка m200505306): senator; apartments
*73064 m200505306
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 79437 (заявка m200704018): млс
*79437 m200704018
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 74006 (заявка m200514774): deol partners
*74006 m200514774
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 278084 (заявка m201807128): senator hotels&apartments; senator hotels apartments
*278084 m201807128
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95458 (заявка m200615397): 100% комісійних
*95458 m200615397
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 70549 (заявка m200507819)
*70549 m200507819
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 70681 (заявка m200601812): паркер и оболенский
*70681 m200601812