Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 181439 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 181439 (заявка m201214280): 1+1 media; group of companies
(111)
Номер свідоцтва
181439
(210)
Номер заявки
m201214280
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2014
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
16.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.08.2022
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.08.2032
(220)
Дата подання заявки
17.08.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2014, бюл. № 3/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; помаранчевий; жовтий; зелений; фіолетовий; чорний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ТРК «СТУДІЯ «1+1»;
Вул. Кирилівська ###, м. Київ, 04080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; аудіовізуальні навчальні засоби; видання електронні завантажні; магнітні стрічки для відеозаписування; пристрої для відеозаписування; касети з відеоіграми; відеокасети; дискети; програвачі дисків DVD; диски магнітні; диски оптичні; звукозаписові диски; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; кіноплівки зекспоновані; компакт-диски (аудіо-, відео-); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерні програми записані; магнітні стрічки; носії інформації оптичні; плівки зекспоновані; програвачі (плеєри) компакт-дисків; програми комп'ютерних ігор; програми комп'ютерні оперативного обслуговування (записані); програмний статок комп'ютерів записаний; схеми друкові (друковані). 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аудіо-, відео- і фотореклама; банерна реклама в мережі інтернет; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння різноманітних заходів, акцій, кампаній, конкурсів, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння піар-кампаній на телебаченні, радіо, інтернет-засобах масового інформування та інформагентствах; вивчання ринку; ділове розслідування; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; записування повідомин; послуги з імпорту-експорту різноманітної відеопродукції, фільмів; керування справами артистів-виконавців, акторів, телевізійних ведучих; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування і поради щодо підприємництва; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; менеджмент у сфері шоу-бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів, в тому числі на інтерактивному сайті; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; рекламні телевізійні передачі; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітної відео- і телепродукції, відеозаписів, фільмів, що дозволяє усім зацікавленим особам оглядати, замовляти та купувати ці товари в спеціалізованих місцях продажу або в інтернет-мережі; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти і купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві товарів за допомогою інтернет-мережі; статистичне інформування; створювання рекламних відеопрезентацій; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.38:

Зв'язок; мобільний телефонний зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; зв'язок через електронні комп'ютерні термінали, з'єднані з телекомунікаційними мережами, базами даних та інтернетом, або через бездротові електронні засоби зв'язку; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; факсимільний зв'язок; послуги з викликання по радіо; послуги щодо телефонних конференцій та відеоконференцій; телевізійне мовлення; мовлення кабельне телевізійне; радіомовлення; радіо- та телевізійне мовлення програм щодо спорту та спортивних подій; агентства новин (інформаційні агентства); послуги щодо передавання повідомин; наймання (прокат) телефонів, факсимільних апаратів та іншої апаратури для зв'язку; передавання рекламної інформації, розміщеної на інтернет-сторінках, в режимі он-лайн або через бездротові електронні засоби зв'язку; передавання телевізійних та радіопрограм та послуги мовлення, що надаються через інтернет або через бездротові електронні мережі зв'язку; передавання електронних повідомин; одночасне транслювання фільмів та звуко- і відеозаписів; передавання інтерактивних навчальних та розважальних програм, віртуальних компакт-дисків, онлайнових комп'ютерних програм та онлайнових комп'ютерних ігор через засоби телекомунікації; надавання доступу до телематичних серверів для групового спілкування в режимі реального часу; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; зв'язок через оптичні волоконні мережі; надавання доступу з домашніх комп'ютерів до сайтів, на яких розміщена інформація щодо послуг з купівлі та замовляння через комп'ютерні та/або інтерактивні мережі зв'язку; передавання інформації (включаючи розміщену на сайтах, в тому числі телематичних, у мережах обміну даними), комп'ютерних програм та інших даних за допомогою засобів телекомунікації; послуги електронної пошти; послуги провайдерів з надавання доступу до інтернету або бездротових електронних мереж зв'язку (послуги зв'язку); надавання комунікаційного зв'язку з мережею інтернет або базами даних; надавання доступу до сайтів з цифровою музикою через світову комп'ютерну мережу інтернет або бездротові електронні засоби зв'язку; надавання доступу до веб-сайтів, на яких розміщена аудіоінформація у форматі МР3, через світову комп'ютерну мережу інтернет або бездротові електронні засоби зв'язку; наймання часу доступу до серверних центрів баз даних (послуги зв'язку); наймання часу доступу до комп'ютерних баз даних (послуги зв'язку); передавання цифрової музики за допомогою телекомунікацій; передавання електронних публікацій в режимі он-лайн; передавання цифрової музики через інтернет або через бездротові електронні мережі зв'язку; передавання цифрової музики у форматі МР3 через інтернет-сайти; транслювання фільмів та звуко- і відеозаписів; надавання доступу до електронних оповіщальних дощок та форумів для дискусій в режимі реального часу через світову комп'ютерну мережу (послуги зв'язку); наймання часу доступу з домашніх та офісних комп'ютерів до світової комп'ютерної мережі стосовно придбання та замовляння товарів та послуг; мультимедійний зв'язок; послуги щодо передавання відеотексту та телетексту; передавання інформації через комунікаційні супутники, мікрохвилі або через цифрові або аналогові електронні засоби; кабельне, телеграфне або оптичне волоконне передавання цифрової інформації; мобільне телефонне передавання інформації; телефонне, факсимільне, телеграфне передавання інформації; послуги зв'язку для отримування та обміну інформацією, повідоминами, зображеннями та даними; надавання доступу до серверів пошуку/пошукових систем для отримання даних та інформації у глобальній мережі. 

Кл.41:

Освіта; виховування; навчання; розважання; влаштовування лотерей та змагань (навчальних або дозвільних); букмекерські та ігрові послуги; спортивні та розважальні послуги під час проводіння прийомів; послуги з влаштовування прийомів для VIP-клієнтів,в тому числі послуги служби прийому VIP-клієнтів (послуги щодо розваг),включаючи забезпечування запрошеннями та безкоштовними квитками на спортивні та розважальні заходи,послуги щодо організовування особливого доступу VIP-клієнтів до спортивних майданчиків та стадіонів; послуги щодо розваг, пов'язані зі спортивними подіями; влаштовування та проводіння спортивних та культурних заходів; влаштовування спортивних змагань; влаштовування футбольних заходів; інформування щодо футбольних заходів; забезпечування спортивним устаткованням; наймання відео- та аудіовізуальних систем; створювання та наймання записів фільмів, звуко- та відеозаписів, крім рекламних; презентації (демонстрування) записів фільмів, звуко- та відеозаписів на навчальні або розважальні потреби; створювання та наймання інтерактивної навчальної та розважальної продукції, в тому числі записаної на інтерактивних компакт-дисках, CD-ROM; презентації (демонстрування) інтерактивної навчальної та розважальної продукції, інтерактивних компакт-дисків, CD-ROM на навчальні або розважальні потреби; презентації (демонстрування) комп'ютерних програм та комп'ютерних ігор на навчальні або розважальні потреби; наймання комп'ютерних ігор; репортажі на спортивну тематику; послуги з готування радіо- і телевізійних програм, в тому числі щодо спорту та спортивних подій; створювання відеофільмів; попереднє замовляння місць на видовища та спортивні заходи; хронометраж спортивних змагань; влаштовування конкурсів краси; інтерактивні розваги; букмекерські та ігрові послуги в режимі он-лайн через інтернет та через бездротові електронні мережі зв'язку; надавання послуг щодо розіграшів лотереї; інформування щодо розваг (включаючи спортивні заходи) в режимі он-лайн через комп'ютерні бази даних, через інтернет та через бездротові електронні мережі зв'язку; ігрові послуги через інтернет та мобільні телефони; видавання книжок (видавництва); публікування електронних книжок та газет в режимі он-лайн; послуги з аудіо- та відеозаписування; створювання анімаційних мультфільмів для кінотеатрів та телебачення; наймання звукозаписувачів та записувачів зображень на розважальні потреби; інформування щодо освіти, що надається в режимі он-лайн з комп'ютерних баз даних або через інтернет та через бездротові електронні мережі зв'язку; підбір учасників та складання дискусійних груп, влаштовування і проводіння дискусій, в тому числі через інтернет та через бездротові електронні мережі зв'язку; послуги перекладачів; фотографування; полуги, що належать до 41 класу, щодо забезпечування необхідним та обслуговування розважальних інфраструктур; надавання клубних карток вболівальників, які містять особисті дані власника та які можуть використовуватися для контролювання доступу до спортивних майданчиків. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 323426 (заявка m202021388): маскарад
*323426 m202021388
Свідоцтво торговельну марку № 322426 (заявка m202021217)
*322426 m202021217
Свідоцтво торговельну марку № 326451 (заявка m202020140): теледиктант української єдності
*326451 m202020140
Свідоцтво торговельну марку № 318153 (заявка m202011071): impulse by 1+1 media
*318153 m202011071
Свідоцтво торговельну марку № 305172 (заявка m201923604): 1+1 медіа
*305172 m201923604
Свідоцтво торговельну марку № 305520 (заявка m201923606): 1+1 media
*305520 m201923606
Свідоцтво торговельну марку № 248199 (заявка m201628160): 4 весілля
*248199 m201628160
Свідоцтво торговельну марку № 22178 (заявка 99010133): 1+1
*22178 99010133
Свідоцтво торговельну марку № 117078 (заявка m200816285): сніданок з 1+1
*117078 m200816285
Свідоцтво торговельну марку № 118784 (заявка m200816134): катастрофи
*118784 m200816134
Свідоцтво торговельну марку № 238539 (заявка m201614655): здійсни мрію
*238539 m201614655
Свідоцтво торговельну марку № 283768 (заявка m201818828): #школа
*283768 m201818828
Свідоцтво торговельну марку № 124517 (заявка m200820770): ларчик
*124517 m200820770
Свідоцтво торговельну марку № 116440 (заявка m200815240): документ
*116440 m200815240
Свідоцтво торговельну марку № 105854 (заявка m200712898): iplus
*105854 m200712898
Свідоцтво торговельну марку № 29468 (заявка 2000126165): імперія кіно
*29468 2000126165
Свідоцтво торговельну марку № 130781 (заявка m200816126): погода
*130781 m200816126
Свідоцтво торговельну марку № 29978 (заявка 2000126163): табу
*29978 2000126163
Свідоцтво торговельну марку № 247618 (заявка m201627721): українські сенсації
*247618 m201627721
Свідоцтво торговельну марку № 22332 (заявка 99051573): 1 1; 1+1 студія
*22332 99051573
Свідоцтво торговельну марку № 89310 (заявка m200614267): телевізійна; служба; новин
*89310 m200614267
Свідоцтво торговельну марку № 252871 (заявка m201628161): сімейні мелодрами
*252871 m201628161
Свідоцтво торговельну марку № 174176 (заявка m201215569): media 1 plus 1
*174176 m201215569
Свідоцтво торговельну марку № 125908 (заявка m200820774): odnoklasnyk
*125908 m200820774
Свідоцтво торговельну марку № 117072 (заявка m200816204): марічкин кінозал
*117072 m200816204
Свідоцтво торговельну марку № 246382 (заявка m201627399): право на владу
*246382 m201627399
Свідоцтво торговельну марку № 115847 (заявка m200815238): катастрофи
*115847 m200815238
Свідоцтво торговельну марку № 117073 (заявка m200816205)
*117073 m200816205
Свідоцтво торговельну марку № 155691 (заявка m201106562): пекельна кухня
*155691 m201106562
Свідоцтво торговельну марку № 140236 (заявка m201105043): now
*140236 m201105043
Свідоцтво торговельну марку № 77698 (заявка m200600863): 1+1; international
*77698 m200600863
Свідоцтво торговельну марку № 248200 (заявка m201628162): сніданок. вихідний
*248200 m201628162
Свідоцтво торговельну марку № 111608 (заявка m200820772): я так думаю
*111608 m200820772
Свідоцтво торговельну марку № 139053 (заявка m201102445): vesillya
*139053 m201102445
Свідоцтво торговельну марку № 264372 (заявка m201726869): 1+1 ти не один
*264372 m201726869
Свідоцтво торговельну марку № 88074 (заявка m200614268): tsn
*88074 m200614268
Свідоцтво торговельну марку № 18505 (заявка 97072126): я 1+1
*18505 97072126
Свідоцтво торговельну марку № 246383 (заявка m201627400): маріччин кінозал
*246383 m201627400
Свідоцтво торговельну марку № 141971 (заявка m201009587): snidanok
*141971 m201009587
Свідоцтво торговельну марку № 111044 (заявка m200711039): iplus
*111044 m200711039
Свідоцтво торговельну марку № 169934 (заявка m201209039): pluses
*169934 m201209039
Свідоцтво торговельну марку № 236994 (заявка m201611317): де кіно
*236994 m201611317
Свідоцтво торговельну марку № 246380 (заявка m201627397): життя без обману
*246380 m201627397
Свідоцтво торговельну марку № 117658 (заявка m200815236): ранкова пошта
*117658 m200815236
Свідоцтво торговельну марку № 88075 (заявка m200614269): tch; тсн
*88075 m200614269
Свідоцтво торговельну марку № 246381 (заявка m201627398): міняю жінку
*246381 m201627398
Свідоцтво торговельну марку № 155692 (заявка m201106565): hells kitchen
*155692 m201106565