Заявка на знак № m201616980 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201616980: імт; інститут інформаційних та моделюючих технологій; imt; branch informative and modelling technologies institute
(210)
Номер заявки
m201616980
(220)
Дата подання заявки
05.08.2016
(731)
Заявники

Кузьмук Андрій Валерійович (UA)

(740)
Довірена особа

Авраменко Володимир Іванович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення