Свідоцтво на торговельну марку № 299289 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299289 (заявка m201906175): соломка фруктова
(111)
Номер свідоцтва
299289
(210)
Номер заявки
m201906175
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.03.2029
(220)
Дата подання заявки
18.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

відтінки червоного; жовтий; білий; чорний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ»;
Вул. Костянтинівська, 64, м. Київ, 04080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Соломка (хлібобулочні вироби) 

Інші торговельні марки цього власника