Свідоцтво на торговельну марку № 304764 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304764 (заявка m201915052): psc; private selection of corn
(111)
Номер свідоцтва
304764
(210)
Номер заявки
m201915052
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.06.2029
(220)
Дата подання заявки
24.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Гончар Михайло Володимирович;
Просп. Свободи, 43, кв. 16, м. Кременчук, Полтавська обл., 39622 (UA)

(732)
Власники

Гончар Михайло Володимирович;
Просп. Свободи, 43, кв. 16, м. Кременчук, Полтавська обл., 39622 (UA)

(740)
Довірена особа

Бокач Алла Василівна (№ 266);
А/с 114, Головпоштамт, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600

(750)
Адреса для листування

Бокач Алла Василівна;
А/с 114, Головпоштамт, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Кукурудза; насіння кукурудзи для сівби, в тому числі селекційне; насіння рослин 

Кл.35:

Демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового і роздрібного продажу кукурудзи; послуги щодо оптового і роздрібного продажу насіння рослин; послуги щодо оптового і роздрібного продажу насіння кукурудзи, в тому числі селекційного; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного і оптового продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших, в тому числі через мережу Інтернет; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін