Свідоцтво на торговельну марку № 267602 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 267602 (заявка m201726080): femivag
(111)
Номер свідоцтва
267602
(210)
Номер заявки
m201726080
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.11.2027
(220)
Дата подання заявки
22.11.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2019, бюл. № 22/2019
(731)
Заявники

Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед (Mega Lifesciences Public Company Limited);
384, Моо 4, Соі 6, Бенгпу Індастріел Істейт, Паттана 3 Роуд, Фраекса, Муеанг, Самутпракарн 10280, Таіланд (384, Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samutprakarn 10280, Thailand) (TH)

(732)
Власники

Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед (Mega Lifesciences Public Company Limited);
384, Моо 4, Соі 6, Бенгпу Індастріел Істейт, Паттана 3 Роуд, Фраекса, Муеанг, Самутпракарн 10280, Таіланд (384, Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samutprakarn 10280, Thailand) (TH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Кобзарук Костянтин Степанович;
А/с 92, м. Київ, 03194 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини,; зокрема: протимікробні та антисептичні засоби,; протимікробні та антисептичні засоби,; що застосовуються у гінекології,; засоби для профілактики та лікування дисбалансу вагінальної бактеріальної флори,; засоби для лікування бактеріального вагінозу легкого та помірного ступеня тяжкості,; засоби для захисту та відновлення природного балансу вагінальної мікрофлори після лікування протимікробними засобами 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки