Свідоцтво на торговельну марку № 278290 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 278290 (заявка m201811892): ks; keepsolid; keep solid
(111)
Номер свідоцтва
278290
(210)
Номер заявки
m201811892
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.05.2028
(220)
Дата подання заявки
21.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2020, бюл. № 13/2020
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІПСОЛІД УКРАЇНА»;
Просп. Шевченка, 2 А, м. Одеса, 65044 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІПСОЛІД УКРАЇНА»;
Просп. Шевченка, 2 А, м. Одеса, 65044 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІПСОЛІД УКРАЇНА»;
Просп. Шевченка, 2 А, м. Одеса, 65044 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Інтерфейси для комп'ютерів; комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні. 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; комп'ютерне програмування; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; послуги з шифрування даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів.