Свідоцтво на торговельну марку № 301680 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301680 (заявка m201907915): chiarelli fragoli'
(111)
Номер свідоцтва
301680
(210)
Номер заявки
m201907915
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.04.2029
(220)
Дата подання заявки
04.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Донеллі Віні С.п.А. (Donelli Vini S.p.A.);
Віа Дон Мінзоні 1, 42043 Гаттатіо (РЕ), Італія (Via Don Minzoni 1, 42043 Gattatico (RE), Italy) (IT)

(732)
Власники

Донеллі Віні С.п.А. (Donelli Vini S.p.A.);
Віа Дон Мінзоні 1, 42043 Гаттатіо (РЕ), Італія (Via Don Minzoni 1, 42043 Gattatico (RE), Italy) (IT)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Мамуня Олександр Сергійович;
А/с 10, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої, крім пива; вина 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 298373 (заявка m201907898): corte della rocca
*298373 m201907898