Свідоцтво на торговельну марку № 292191 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292191 (заявка m201905809): lpg service
(111)
Номер свідоцтва
292191
(210)
Номер заявки
m201905809
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.03.2029
(220)
Дата подання заявки
14.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2018 29677; 14.12.2018; UA

(731)
Заявники

Желясков Генадій Георгійович;
Вул. Князева, 86 А, кв. 2, м. Татарбунари, Одеська обл., 68100 (UA)

(732)
Власники

Желясков Генадій Георгійович;
Вул. Князева, 86 А, кв. 2, м. Татарбунари, Одеська обл., 68100 (UA)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
A/c 17, м. Київ, 03045

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги щодо комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме газобалонного обладнання та супутніх товарів для обслуговування автомобілів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; всі вищезазначені послуги, що пов'язані із газобалонним обладнанням та супутніми товарами для обслуговування автомобілів 

Інші торговельні марки цього власника