Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 49277 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 49277 (заявка 2003010683): ралокс; ralox
(111)
Номер свідоцтва
49277
(210)
Номер заявки
2003010683
(151)
Дата реєстрації знака
16.05.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
20.02.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.01.2013
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
27.01.2023
(220)
Дата подання заявки
27.01.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
16.05.2005, бюл. № 5/2005
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛЕДФАРМ ЛТД»;
Пров. Новопечерський, ###, м. Київ, ###, 01042 (UA)

(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Кобилецький О.І.;
Вул. Сагайдачного, ###, офіс ЮК "КДК Партнерс", м. Київ, 04070 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу. 

Кл.16:

Друкована продукція. 

Кл.44:

Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; фармацевтичне консультування. 

Інші торговельні марки цього власника