Заявка на торговельну марку № m202108884 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202108884: lion hills
(210)
Номер заявки
m202108884
(220)
Дата подання заявки
14.04.2021
(441)
Дата публікації заявки
10.06.2021
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо об'єктів нерухомості, що будуються, або вводяться в експлуатацію; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти та надавані послуги щодо них; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних продовольчих та промислових товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в торговельно-розважальних комплексах та мультибрендових магазинах; магазинах роздрібної торгівлі, підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, наприклад через веб-сайти або програми телемагазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо надаваних послуг 35 та 36 класів; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно отримувати необхідну інформацію щодо надаваних послуг; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів та концепцій об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника та побажань орендарів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; послуги агентств нерухомого майна; аналізування фінансове; послуги брокерів по з іпотечних операціях; взаємні безготівкові розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання фінансових векселів; випускання цінних паперів; вкладання коштів; збирання орендної плати; доброчинство фінансове; лізингування (орендування) (довгострокове наймання нерухомого майна (лізингування) , в тому числі площ і приміщень в житлових будинках і комплексах; довірче керування фінансовими активами у галузі нерухомості; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; фінансове експертне оцінювання об'єктів нерухомого майна в тому числі об'єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок; експертування податкове; житлове інвестування; житлове керування; житлове кредитування; послуги агенств із забезпечування житлом(квартирами); фінансові послуги щодо залучання іноземних інвестицій; збирання коштів до фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомим майном; збирання орендної плати з власників приміщень; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо інвестування; інформування страхове; інвестування капіталу в будівництво та нерухоме майно; інвестиційне та проектне фінансування; фінансове керування інвестиціями; керування фінансове; керування девелоперськими проектами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; керування нерухомим майном; консультування щодо страхування; послуги контор з наймання (орендування) нерухомого майна; кредитування під заставу; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; надавання фінансових позик; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування площ об'єктів нерухомого майна; наймання (орендування) нерухомого майна, а саме: житла (квартир), апартаментів, приміщень, торговельних площ, офісів (контор); орендування офісів для коворкінгу; оцінювання фінансове щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги щодо інвестиційних проектів; послуги щодо капіталовкладень; позичання під заставу; надавання поручительств; посередництво у забезпечуванні житлом(квартирами); посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості, які пропонуються до продажу або надаються в оренду та переліку послуг щодо операцій з об'єктами нерухомості; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; послуги взаємних фондів; сприяння продажеві нерухомого майна і земельних ділянок; страхове посередництво; факторингові операції; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансове консультування щодо об'єктів нерухомості, зокрема щодо влаштовування і функціонування об'єднань власників багатоквартирних будинків; фінансове оцінювання матеріальних збитків; інформування і консультування фінансове; фінансові послуги щодо інвестиційної діяльності 

Інші торговельні марки цього власника