Свідоцтво на торговельну марку № 343469 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343469 (заявка m202205088)
(111)
Номер свідоцтва
343469
(210)
Номер заявки
m202205088
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.04.2032
(220)
Дата подання заявки
27.04.2022
(441)
Дата публікації заявки
09.05.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Репліт, Інк.;
767 Браянт Стріт #210, Сан-Франциско, CA 94107, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Репліт, Інк.;
767 Браянт Стріт #210, Сан-Франциско, CA 94107, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Завантажне програмне забезпечення, що дозволяє користувачам обмінюватися та спільно розробляти програмне забезпечення та комп'ютерні коди; завантажні платформи для розробляння комп'ютерного програмного забезпечення, що використовується для колективного обговорення, обміну ідеями та гіпотезами, а також для розробляння, керування, планування, координування, обміну, удосконалення, відстеження, тестування, перегляду, публікування та архівування цифрових комп'ютерних програм, програмної документації програмного забезпечення, в тому числі технічної, та для удосконалення продуктивності програмного забезпечення; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення для розробляння інтерактивних комп'ютерних програм; завантажне програмне забезпечення прикладного програмного інтерфейсу (API). 

Кл.41:

Навчальні послуги в сфері розробляння та редагування програмного забезпечення; проведення навчальних та практичних занять (майстер-класів), лекцій, семінарів в сфері розробляння та редагування програмного забезпечення. 

Кл.42:

Комп'ютерні послуги, а саме хостинг та обслуговування комп'ютерних програмних додатків для інших; створювання, розробляння, обслуговування вебсайтів з використанням різноманітних технологій, що дозволяють користувачам спільно розробляти програмне забезпечення в режимі онлайн; послуги з комп'ютерного програмування; послуги з хостингу вебсайтів вебспільноти для спільного розробляння програмного забезпечення в режимі онлайн; комп'ютерне програмування; проєктування та розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; електронне зберігання даних; розміщування інформації щодо послуг зі спільного розробляння програмного забезпечення в режимі онлайн; хостинг цифрового контенту в мережі Інтернет; платформа як послуга (PAAS) для спільного розробляння програмного забезпечення на основі комп'ютерних програмних платформ; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SAAS), а саме хостинг програмного забезпечення для використання іншими для спільної розробки програмного забезпечення; послуги з технічної підтримки комп'ютерного програмного забезпечення, а саме виявлення та усунення збоїв у роботі; комп'ютерні послуги, а саме хостинг та обслуговування вебсайтів для інших в режимі онлайн, що містять технології, які дозволяють користувачам спільно розробляти програмне забезпечення шляхом колективного обговорення, обміну ідеями та гіпотезами, розробляння, керування, планування, координування, обміну, удосконалення, відстеження, тестування, перегляду, публікування та архівування цифрових комп'ютерних програм, програмної документації програмного забезпечення, в тому числі технічної, та для удосконалення продуктивності програмного забезпечення; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування з питань хмарного обчислення даних; надавання в тимчасове використовування незавантажного програмного забезпечення для розробляння інтерактивних комп'ютерних ігор; інфраструктура як послуга (IAAS), а саме хостинг програмного забезпечення для спільного розробляння програмного забезпечення; послуги з хмарного зберігання електронних даних; послуги щодо програмного забезпечення прикладного програмного інтерфейсу (API); послуги щодо програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API), що використовується для колективного обговорення, обміну ідеями та гіпотезами, а також розробляння, керування, планування, координування, обміну, удосконалення, відстеження, тестування, перегляду, публікування та архівування цифрових комп'ютерних програм, програмної документації програмного забезпечення, в тому числі технічної, та для удосконалення продуктивності програмного забезпечення. 

Кл.45:

Послуги соціальних мереж, що надаються через вебсайти вебспільнот в режимі онлайн. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 343941 (заявка m202205087)
*343941 m202205087