Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 241393 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 241393 (заявка m201618211): modern science-moderni veda
(111)
Номер свідоцтва
241393
(210)
Номер заявки
m201618211
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.08.2026
(220)
Дата подання заявки
22.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2018, бюл. № 9/2018
(731)
Заявники

Кучеренко Діна Григорівна;
Просп. Голосіївський, ###, кв. ###, м. Київ, 03040 (UA)

(732)
Власники

Кучеренко Діна Григорівна;
Просп. Голосіївський, ###, кв. ###, м. Київ, 03040 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кучеренко Діна Григорівна;
Просп. Голосіївський, ###, кв. ###, м. Київ, 03040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; ділові операції 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 241422 (заявка m201618526): sried
*241422 m201618526
Свідоцтво торговельну марку № 110780 (заявка m200804730): grand de tour
*110780 m200804730
Свідоцтво торговельну марку № 239755 (заявка m201617593): ндіср
*239755 m201617593