Заявка на знак № m202003378 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m202003378: энерджилекс; энерджи лекс

m202003378

19.02.2020

Черезова Тетяна Олександрівна;
 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аудіо, відео і фоторекламування; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерне рекламування в мережі Інтернет; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору щодо надавачів послуг; допомога у комерційному або промисловому керуванні; допомога і посередницькі послуги у сфері реклами; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; консультування з питань ведення бізнесу і керування держаними компаніями; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; обробляння і розміщування рекламно-інформаційних матеріалів в електронних каталогах; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, промо-акцій, піар-акцій, медіа-акцій, опитувань, майстер-класів, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення рекламних заходів із залученням публічних осіб для просування продукції; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, роликів і презентацій; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач на комерційні або рекламні потреби; створювання рекламних роликів для телебачення та інтернету; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій; брокерські послуги; вкладання коштів; готування цінової інформації для оцінювання витрат; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування страховою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; інвестування капіталу; керування нерухомим майном; консультування з фінансових питань ведення бізнесу і керування державними компаніями; консультування щодо страхування; краудфандинг; надавання поручительств; організовування збору коштів; орендування нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; оцінювання у сфері оподаткування; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги щодо ліквідування фірм 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, коуч-сесій, колоквіумів, диспутів, форумів, лекцій, вікторин, дискусій, симпозіумів, спеціалізованих вебінарів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією щодо проведення семінарів, конференцій лекцій; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; навчання професійне; написання текстів; організовування і проведення виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування і проведення презентацій інформаційно-освітніх та навчальних заходів; організовування і проведення різноманітних інформаційно-освітніх, навчальних, професійно-орієнтуючих та професійно-розвиваючих заходів; організовування і проведення тематичних круглих столів, конференцій, лекцій, сесій, майстер-класів, виступів, відкритих зустрічей з надаванням консультацій та залученням місцевих і закордонних спеціалістів; організовування і проведення брифінгів для преси та прес-конференцій; освітні послуги; послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів [навчання]; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги інструкторів [навчання]; послуги перекладачів; послуги щодо підготовки кадрів; практичне навчання [демонстрування]; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; генеалогічне досліджування; здійснювання правового забезпечення підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності; консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне, в тому числі он-лайн; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування [юридичні послуги] в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги]; медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; організовування зустрічей з політиками; організовування громадських зустрічей, зборів та слухань; послуги адвокатів; послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам; послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді та в інших адміністративних органах; послуги соціальних мереж у режимі онлайн; послуги щодо комплексного правового супроводжування господарської та інвестиційної діяльності; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги юристів-правозахисників; правове адміністрування ліцензій; правовий захист громадян; правові досліджування; правові послуги у сфері імміграції; реєстрування доменних імен [юридичні послуги]; управління авторськими правами; юридична допомога в реєструванні, реорганізації і ліквідуванні підприємств; юридичний консалтинг; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших; юридичні послуги з врегулювання корпоративних спорів в досудовому та судовому порядку; юридичні послуги з підготовки законопроектів; юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень; юридичні послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів, в тому числі угод з нерухомості та інвестиційних угод 

Інші торговельні марки цього власника