Свідоцтво на торговельну марку № 299418 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299418 (заявка m201914110): key24; key 24
(111)
Номер свідоцтва
299418
(210)
Номер заявки
m201914110
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.06.2029
(220)
Дата подання заявки
14.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Мельніков Віктор Вікторович;
Просп. Оболонський, 39 А, кв. 36, м. Київ, 04209 (UA)

(732)
Власники

Мельніков Віктор Вікторович;
Просп. Оболонський, 39 А, кв. 36, м. Київ, 04209 (UA)

(740)
Довірена особа

Бондаренко Дмитро Геннадійович (№ 267);
Вул. Малиновського, 25 Б, кв. 17, м. Київ, 04210

(750)
Адреса для листування

Бондаренко Д. Г.;
Вул. Малиновського, 25 Б, кв. 17, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Адаптери електричні; антени; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати електричні для дистанційного запалювання; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; батареї електричні; батареї електричні для транспортних засобів; блоки пам'яті комп'ютера; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; детектори; джгути електричних проводів для автомобілів; дистанційні переривники; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування; електронні пульти для дистанційного керування; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; елементи живлення електронних пристроїв, приладів або електронних схем; замки електричні; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); ідентифікаційні картки магнітні; інтегральні схеми; картки-ключі кодовані; ключі електронні для транспортних засобів; ключі електронні; ключі електронні (радіо-передавальні пристрої); ключі електронні кодовані; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; лічильники пройденої відстані для транспортних засобів; магнітні кодувальники; магнітні носії інформації; мікропроцесори; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); передавачі електронних сигналів; плати друковані; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для автоматичного керування транспортними засобами; пристрої для визначання характеристик радіосигналів; програматори для електронних ключів; протикрадіжна попереджальна апаратура; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; процесори (центральні блоки обробляння даних); радіоприймачі; радіопередавальні пристрої; радіоприймачі для транспортних засобів; сигналізація світлова або механічна; сигнальні пристрої; симулятори для керування або перевіряння транспортних засобів; сканери (обладнання для обробляння інформації); спостерігальні прилади; схеми друковані; токени автентифікації (шифрувальні пристрої); транспондери; частотоміри; чипи (інтегральні схеми); чипи-транспондери (інтегральні схеми); чохли для електронних ключів 

Кл.37:

Встановлювання і ремонтування електронних систем контролю транспортних засобів; встановлювання і ремонтування замків транспортних засобів; встановлювання і ремонтування протиугінних систем транспортних засобів; встановлювання і ремонтування пристроїв сигналізації транспортних засобів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; заряджання батарей транспортних засобів; інформування щодо ремонтування; послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки; ремонтування електронних пультів для дистанційного керування; ремонтування ключів для транспортних засобів; ремонтування ключів електронних; ремонтування ключів електронних (радіо- передавальних пристроїв); ремонтування ключів електронних для транспортних засобів; ремонтування ключів електронних кодованих; ремонтування секретних замків; технічне обслуговування транспортних засобів 

Кл.40:

Виготовляння ключів; виготовляння ключів для транспортних засобів; виготовляння ключів електронних; виготовляння ключів електронних (радіо- передавальних пристроїв); виготовляння ключів електронних для транспортних засобів; виготовляння ключів електронних кодованих; інформування щодо виготовляння ключів для транспортних засобів; інформування щодо обробляння матеріалів; фрезерування 

Кл.45:

Відкривання секретних замків; відмикання замків; відмикання замків транспортних засобів; відмикання замків без фізичного пошкодження; відмикання замків транспортних засобів без фізичного пошкодження; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; моніторинг охоронної сигналізації 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 295033 (заявка m201910836): master key
*295033 m201910836
Свідоцтво торговельну марку № 282353 (заявка m201823407): master key
*282353 m201823407