Свідоцтво на торговельну марку № 304744 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304744 (заявка m201910523): дрогобицька ковбаса
(111)
Номер свідоцтва
304744
(210)
Номер заявки
m201910523
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.05.2029
(220)
Дата подання заявки
06.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

коричневий; білий;

(731)
Заявники

Войтків Роман Тимофійович;
Вул. Воїнів УПА, 27, м. Дрогобич, Львівська обл., 82104 (UA)

Умблат Галина Зіновіївна;
Вул. Опільського, 2, кв. 4, м. Львів, 79018 (UA)

(732)
Власники

Войтків Роман Тимофійович;
Вул. Воїнів УПА, 27, м. Дрогобич, Львівська обл., 82104 (UA)

Умблат Галина Зіновіївна;
Вул. Опільського, 2, кв. 4, м. Львів, 79018 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Черкашин Валерiй Федорович;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Ковбасні вироби; копчені ковбаси, в тому числі напівкопчені 

Схожі торговельні марки