Свідоцтво на торговельну марку № 134881 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 134881 (заявка m201001661): fh mini; тіпі; міпі
(111)
Номер свідоцтва
134881
(210)
Номер заявки
m201001661
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.11.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.02.2020
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
09.02.2030
(220)
Дата подання заявки
09.02.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2011, бюл. № 3/2011
(731)
Заявники

Кокуш Анатолій Якимович;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, 04210 (UA)

(732)
Власники

Кокуш Анатолій Якимович;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, 04210 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Талаєва Ольга Миколаївна;
Вул. Ванди Василевської, 7, м. Київ, 03055

(750)
Адреса для листування

Талаєва О. М.;
А/с 72, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Відеокамери; візири до фотоапаратів; апаратура для дистанційного керування; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; кінокамери (камери кінознімальні); фотоапарати. 

Кл.41:

Наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; створювання видовищ; створювання відеофільмів; телевізійні передачі розважальні; послуги щодо цифрового зображання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 134882 (заявка m201001662): portocam
*134882 m201001662
Свідоцтво торговельну марку № 71127 (заявка m200504580): filmotechnic; filmo technic; camera support equipment
*71127 m200504580