Свідоцтво на знак № 280605 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 280605 (заявка m201819340): ссс; ccc; loancryptobank; loan crypto bank
(111)
Номер свідоцтва
280605
(210)
Номер заявки
m201819340
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
17.08.2028
(220)
Дата подання заявки
17.08.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2020, бюл. № 15/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

голубий; білий; жовтий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙГРА СОЛЮШЕНЗ»;
Вул. Олександра Довженка, 12 А, м. Київ, 03057 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙГРА СОЛЮШЕНЗ»;
Вул. Олександра Довженка, 12 А, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
А/с 17, м. Київ, 03045

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Довірче керування фінансовими активами; інвестування капіталу; кредитування під заставу; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу 

Інші торговельні марки цього власника