Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 96193 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 96193 (заявка m200605383): охорона-сервіс; oxopoha; cepbic
(111)
Номер свідоцтва
96193
(210)
Номер заявки
m200605383
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
25.12.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.04.2016
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
12.04.2026
(220)
Дата подання заявки
12.04.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2008, бюл. № 17/2008
(731)
Заявники
(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА-СЕРВІС»;
Фонтанська дорога, ###, офіс ###, м. Одеса, 65062 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Лемещук Наталя Вадимівна;
А/с 39, м. Одеса, 65059 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; агентства комерційного інформування; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на реклами; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших). 

Кл.45:

Консультування щодо безпеки; відмикання секретних замків; детективні агентства; пошуки зниклих людей; нічна охорона; особиста охорона; охорона цивільна; послуги пожежників; послуги щодо охорони майна; послуги щодо охорони людей; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 316643 (заявка m202006587): sg; охорона сервіс
*316643 m202006587
Свідоцтво торговельну марку № 311413 (заявка m202006585): охорона сервіс
*311413 m202006585
Свідоцтво торговельну марку № 223232 (заявка m201519768): охоронна група; охорона сервіс
*223232 m201519768
Свідоцтво торговельну марку № 254308 (заявка m201707218): охорона сервіс; охоронна група
*254308 m201707218
Свідоцтво торговельну марку № 81405 (заявка m200605061): охоронна; oxopohha; група; охорона сервіс; oxopoha; cepbic
*81405 m200605061

Схожі торговельні марки