Свідоцтво на торговельну марку № 295737 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295737 (заявка m202016691): eba; ева
(111)
Номер свідоцтва
295737
(210)
Номер заявки
m202016691
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.08.2030
(220)
Дата подання заявки
17.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
01.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Скрипка Олексій Павлович;
Вул. Кириленка, 27, кв. 68, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50055 (UA)

(732)
Власники

Скрипка Олексій Павлович;
Вул. Кириленка, 27, кв. 68, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50055 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Бондаренко Андрій Дмитрович;
А/с 41, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Звукопередавальні апарати; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне апаратне забезпечення для розпізнавання і транскрибації мови, побудови і ведення бесіди з абонентом телефонного або іншого зв'язку, передачі голосових або текстових повідомлень, в тому числі за допомогою мережі Інтернет; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення записане для розпізнавання і транскрибації мови, побудови і ведення бесіди з абонентом телефонного або іншого зв'язку, передачі голосових або текстових повідомлень, в тому числі за допомогою мережі Інтернет; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; комутатори; комутаційні електричні апарати; переговорні апарати; передавачі електронних сигналів; пристрої для налаштування систем супутникового зв'язку; процесори (центральні блоки обробляння даних); радіотелефонні станції; телефонні передавачі 

Кл.38:

Забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; пересилання повідомлень; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат телекомунікаційного обладнання; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки