Свідоцтво на торговельну марку № 322969 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322969 (заявка m202011174): грибна родина; вирощено з любов'ю; любовю
(111)
Номер свідоцтва
322969
(210)
Номер заявки
m202011174
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.06.2030
(220)
Дата подання заявки
10.06.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; сірий; зелений; тілесний; коричневий; жовтий;

(731)
Заявники

Цюпа Михайло Михайлович;
Вул. Миру, ###, с. Гринівці, Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл., 78006 (UA)

(732)
Власники

Цюпа Михайло Михайлович;
Вул. Миру, ###, с. Гринівці, Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл., 78006 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рогуля Ольга Петрівна;
А/с 27, м. Київ, 04114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Сирі та необроблені продукти сільського господарства та лісівництва; гриби свіжі; грибниці; деревна сировина для виготовляння деревинної маси; дерен; необроблена деревина; необроблена кора.