Свідоцтво на торговельну марку № 337547 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337547 (заявка m202124796): high end; english centre
(111)
Номер свідоцтва
337547
(210)
Номер заявки
m202124796
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.10.2031
(220)
Дата подання заявки
19.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
19.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Андрійко Богдана Олександрівна;
Просп. Відрадний, ###, кв. ###, м. Київ, 03061 (UA)

(732)
Власники

Андрійко Богдана Олександрівна;
Просп. Відрадний, ###, кв. ###, м. Київ, 03061 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136

(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; екзаменування у навчанні; забезпечування інформацією у сфері освіти; заочні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організовування виставок на освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх); освітні послуги; послуги клубів (освітні); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних.