Свідоцтво на торговельну марку № 308611 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308611 (заявка m201927364): artiset hd dnl hc
(111)
Номер свідоцтва
308611
(210)
Номер заявки
m201927364
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.10.2029
(220)
Дата подання заявки
01.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

ГАМБРО ЛУНДІА АБ (GAMBRO LUNDIA AB);
Магістратсваген 16, SE-226 43 Лунд, Швеція (SE)

(732)
Власники

ГАМБРО ЛУНДІА АБ (GAMBRO LUNDIA AB);
Магістратсваген 16, SE-226 43 Лунд, Швеція (SE)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Концентровані препарати, в рідкому або твердому стані, для виготовляння рідин для діалізу та інших рідин, призначених для екстракорпорального методу лікування крові; рідини для діалізу та замінні рідини для екстракорпорального методу лікування крові; діалізуючий розчин для гемодіалізу, гемофільтрації та гемодіафільтрації. 

Кл.10:

Медичні апарати та інструменти для екстракорпорального методу лікування крові; медичні апарати та інструменти для лікування ниркової недостатності; апарати для гемодіалізу; апарати для гемофільтрації; апарати для гемодіафільтрації; гемодіалізатори; гемофільтри; стерильні трубки для екстракорпорального кровообігу на медичні потреби; стерильні трубки для перфузії медичних рідин на медичні потреби; апарати та інструменти для приготування рідин на медичні потреби, а саме: діалізуючих рідин, замінних рідин для гемофільтрації та гемодіафільтрації; фільтри для використання з діалізуючими розчинами на медичні потреби; фільтри для використання з замінними рідинами на медичні потреби; мішечки для рідин на медичні потреби, а саме для діалізуючих рідин та замінних рідин для гемофільтрації та гемодіафільтрації. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 306313 (заявка m201927610): ultra hdf line
*306313 m201927610
Свідоцтво торговельну марку № 306315 (заявка m201927612): ultra line hd
*306315 m201927612
Свідоцтво торговельну марку № 308251 (заявка m201927665): ultra primeline
*308251 m201927665
Свідоцтво торговельну марку № 306314 (заявка m201927611): ultra hdf post line
*306314 m201927611
Свідоцтво торговельну марку № 308612 (заявка m201927368): artiset ultra hc
*308612 m201927368