Свідоцтво на торговельну марку № 279316 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 279316 (заявка m201813358): sakura; christian dior; paris
(111)
Номер свідоцтва
279316
(210)
Номер заявки
m201813358
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.06.2028
(220)
Дата подання заявки
06.06.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2020, бюл. № 14/2020
(731)
Заявники

Парфюм Крістіан Діор (Parfums Christian Dior);
33 Авенью Хош, 75008 Париж, Франція (33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France) (FR)

(732)
Власники

Парфюм Крістіан Діор (Parfums Christian Dior);
33 Авенью Хош, 75008 Париж, Франція (33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France) (FR)

(740)
Довірена особа

Дроб'язко Руслан Володимирович (№ 122);
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601

(750)
Адреса для листування

«Бейкер і Макензі»;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Свічки; ароматизовані свічки