Свідоцтво на торговельну марку № 265826 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 265826 (заявка m201728751): digital network panel
(111)
Номер свідоцтва
265826
(210)
Номер заявки
m201728751
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.12.2027
(220)
Дата подання заявки
18.12.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2019, бюл. № 19/2019
(731)
Заявники

Дочірнє підприємство «РТМ ДІДЖИТАЛ»;
Вул. Олега Кошового, 2 Б, каб. 602, м. Київ, 03028 (UA)

(732)
Власники

Дочірнє підприємство «РТМ ДІДЖИТАЛ»;
Вул. Олега Кошового, 2 Б, каб. 602, м. Київ, 03028 (UA)

(740)
Довірена особа

Коваль Максим Павлович (№ 208);
Вул. Євгена Сверстюка, 23, оф. 602, м. Київ, 02002

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Євгена Сверстюка, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; демонстрування товарів; орендування рекламного місця; послуги рекламних агентств; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 265828 (заявка m201728753): digital network panel; dnp
*265828 m201728753
Свідоцтво торговельну марку № 265827 (заявка m201728752): dnp
*265827 m201728752