Заявка на знак № m201318326 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201318326: лаферобіон; перемагає; граючи
(210)
Номер заявки
m201318326
(220)
Дата подання заявки
07.10.2013
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ЛОДЖИК» (UA)

(740)
Довірена особа

Пiкалова Алла Олегiвна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини; ветеринарні препарати 

Інші торговельні марки цього власника