Свідоцтво на торговельну марку № 295616 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295616 (заявка m201913773): wine hunters
(111)
Номер свідоцтва
295616
(210)
Номер заявки
m201913773
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2029
(220)
Дата подання заявки
11.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Андрощук Олександр Миколайович;
Вул. Академіка Вільямса, 3/7, кв. 195, м. Київ, 03189 (UA)

(732)
Власники

Андрощук Олександр Миколайович;
Вул. Академіка Вільямса, 3/7, кв. 195, м. Київ, 03189 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІННОТЕК-К», фірма патентних повірених;
А/с 23, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; розповсюджування зразків; телемаркетингові послуги; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги з розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 29, 30, 32, 33, 34 класів (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника