Свідоцтво на знак № 273177 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 273177 (заявка m201804905): north star; water treatment systems
(111)
Номер свідоцтва
273177
(210)
Номер заявки
m201804905
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
27.02.2028
(220)
Дата подання заявки
27.02.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2020, бюл. № 6/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; блакитний; білий; чорний; сріблястий;

(731)
Заявники

ЕкоУотер Сістемз ЛЛСі (EcoWater Systems LLC);
1890 Вудлейн Драйв, Вудбарі, Міннесота 55125, Сполучені Штати Америки (1890 Woodlane Drive, Woodbury, Minnesota 55125, United States of America) (US)

(732)
Власники

ЕкоУотер Сістемз ЛЛСі (EcoWater Systems LLC);
1890 Вудлейн Драйв, Вудбарі, Міннесота 55125, Сполучені Штати Америки (1890 Woodlane Drive, Woodbury, Minnesota 55125, United States of America) (US)

(740)
Довірена особа

Петошевіч Діна Анатоліївна (№ 284);
А/с 147, м. Київ, 01042

(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устатковання для обробляння води, а саме: водоочисники, водофільтрувальні станції, фільтри для води; складові деталі та частини до обладнання для обробляння води, в тому числі для очищення та фільтрування води; апарати та обладнання для обробляння води, а саме: пристрої для покращення якості води, пом'якшувачі води, деіонізатори води, та пристрої для переробляння води; водоочисні та фільтраційні системи на побутові та комерційні потреби; апарати та обладнання для обробляння питної води з використанням системи зворотного осмосу на побутові та промислові потреби; апарати та обладнання для обробляння питної води, які розташовуються під раковиною, з використанням системи зворотного осмосу на побутові та промислові потреби 

Кл.35:

Послуги щодо роздрібного продажу апаратів, обладнання та систем для обробляння води на побутові та промислові потреби; просування апаратів та обладнання для обробляння води та послуг з обробляння води для інших (посередництво); сприяння продажам (посередництво) апаратів та обладнання для обробляння води; рекламування апаратів та обладнання для обробляння води та послуг з обробляння води; консультування щодо підприємницької діяльності стосовно розробляння апаратів та обладнання для обробляння води 

Кл.37:

Встановлювання,; чищення,; технічне обслуговування та ремонтування апаратів та обладнання для обробляння води на побутові та промислові потреби,; в тому числі: пристроїв для покращення якості води,; пом'якшувачів води,; деіонізаторів води,; фільтрів для води та очисних установок,; систем зворотного осмосу,; систем питної води та пов'язаних з ними систем для обробляння води 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 273176 (заявка m201804904): north star
*273176 m201804904