Свідоцтво на торговельну марку № 295347 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295347 (заявка m201905315): angelove
(111)
Номер свідоцтва
295347
(210)
Номер заявки
m201905315
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.03.2029
(220)
Дата подання заявки
06.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Петренко Катерина Геннадіївна;
Пров. Коломийський, 17/31 А, кв. 302, м. Київ, 03022 (UA)

(732)
Власники

Петренко Катерина Геннадіївна;
Пров. Коломийський, 17/31 А, кв. 302, м. Київ, 03022 (UA)

(750)
Адреса для листування

Петренко Катерина Геннадіївна;
Пров. Коломийський, 17/31 А, кв. 302, м. Київ, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; оформляння вітрин; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу одягу, взуття, наголовних уборів; послуги щодо роздрібного продажу одягу, взуття, наголовних уборів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.42:

Випробовування текстилю; дизайн паковання; досліджування і розробляння нових товарів для інших; моделювання одягу; промисловий дизайн; художнє оформляння (промисловий дизайн) 

Схожі торговельні марки