Свідоцтво на торговельну марку № 244971 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 244971 (заявка m201625221): рвс; рух вільних селян; pbc
(111)
Номер свідоцтва
244971
(210)
Номер заявки
m201625221
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.11.2026
(220)
Дата подання заявки
14.11.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2018, бюл. № 14/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; чорний;

(731)
Заявники

Корнацький Аркадій Олексійович;
Вул. Велика Васильківська, ###, оф. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Корнацький Аркадій Олексійович;
Вул. Велика Васильківська, ###, оф. ###, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерна реклама в мережі Інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та надаваних послуг; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування справами громадсько-політичних об'єднань; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; менеджмент в громадсько-політичній сфері; менеджмент щодо влаштовування громадсько-політичних заходів; надавання допомоги в керуванні громадсько-політичними проектами; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній за допомогою телебачення, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування, та інформагентств; організовування і проведення громадсько-політичних заходів на рекламні потреби; організовування і проведення піар-подій, в тому числі прес-турів і прес-конференцій; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; проведення незалежних соціологічних опитувань; публікування рекламних текстів; рекламно-інформаційні послуги щодо підтримки громадсько-політичних програм; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; брокерські послуги на фондовому ринку; фінансові послуги з надавання грантів, стипендій; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; фінансові послуги із залучання іноземних інвестицій; збирання коштів на благодійність; інвестиційне та проектне фінансування; фінансове інвестування в освіту, науку, сільське господарство, культуру, історію, екологію; інвестування капіталу; інформування і консультування щодо фінансового інвестування; фінансове керування інвестиціями; надавання позик (фінансування); надавання поручительств; надавання фінансової допомоги; організовування збору коштів; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання нерухомого майна; оцінювання у сфері оподаткування; посередницькі послуги щодо отримання фінансових грантів, підтримки, інвестицій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; фінансові послуги щодо розробляння інвестиційних проектів; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове спонсорство; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансовий консалтинг; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; створювання радіо- і телевізійних програм; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеороликів, крім рекламних; знімання фільмів, крім рекламних; інформування щодо освіти, виховування, розваг, відпочинку, історії, культури, мистецтва, естетики, кіно, театру, громадського життя і політики, про стан справ у державі, події сьогодення (послуги репортерів); надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання текстів; організовування конкурсів (освітніх, інтелектуальних або розважальних); організовування і проведення виставок, фотовиставок (культурних і навчальних); організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення брифінгів для преси, «круглих столів», прес-конференцій, інтерв'ю; організовування і проведення зустрічей з громадськими діячами, політиками та відомими людьми; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; публікування електронних книжок, журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі розважальні; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; фотозвіти (послуги фоторепортерів) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; здійснювання правового захисту і представництво юридичних та фізичних осіб у судових, адміністративних та інших державних органах; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне; ліцензування інтелектуальної власності; медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; організовування і проведення громадських зборів, слухань та зустрічей на соціальні проблеми; організовування релігійних зустрічей; юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень; послуги адвокатів; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; юридичні послуги з надання усних чи письмових довідок щодо чинного законодавства; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо складання заяв, скарг, запитів та інших документів правового змісту; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; юридичний консалтинг 

Інші торговельні марки цього власника