Свідоцтво на торговельну марку № 268954 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 268954 (заявка m201727682): tres generaciones
(111)
Номер свідоцтва
268954
(210)
Номер заявки
m201727682
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.12.2027
(220)
Дата подання заявки
07.12.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2019, бюл. № 24/2019
(731)
Заявники

Текіла Сауза, Ес. де Ар.Ел. де Сі.Ві. (Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V.);
Авеніда Валларта 6503, Інтеріор 49, Колоніа Сіюдад Гранха, Сі.Пі. 45010, Cапопан, Халіско, Мексіка (Avenida Vallarta 6503, Interior 49, Сolonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, Mexico) (MX)

(732)
Власники

Текіла Сауза, Ес. де Ар.Ел. де Сі.Ві. (Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V.);
Авеніда Валларта 6503, Інтеріор 49, Колоніа Сіюдад Гранха, Сі.Пі. 45010, Cапопан, Халіско, Мексіка (Avenida Vallarta 6503, Interior 49, Сolonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, Mexico) (MX)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Бочаров Максим Анатолійович (№ 367);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Бочаров Максим Анатолійович;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); текіла