Заявка на торговельну марку № m201115456 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201115456: traumatherapy
(210)
Номер заявки
m201115456
(220)
Дата подання заявки
30.09.2011
(731)
Заявники

Тичковський Євгеній Володимирович;
###, вул. Суворова, буд. ###, кв. ###, м. Світловодськ, Кіровоградська обл. (UA)

(750)
Адреса для листування

Тичковський Євгеній Володимирович;
Вул. Суворова, буд. ###, кв. ###, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 27500 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства телеграфного і телефонного інформування (послуги); апаратура для посилання повідомин (наймання [прокат] ); викликання по радіо чи по телефону [послуги]; далекий зв'язок [телекомунікація] (інформування щодо ); доступ до світової комп'ютерної мережі (надавання ); електронна пошта; електронні оповіщальні дошки (послуги щодо ) [телекомунікаційні послуги]; замовляння товарів за телевізійною рекламою (надання телекомунікаційних каналів для ); зв'язок [телекомунікації] (наймання [прокат] апаратури для ); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонии; інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікації]; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; комп'ютерні термінали (зв'язок за допомогою ); мовлення кабельне телевізійне; мовлення телевізійне; модеми (наймання [прокат] ); надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; надання чатів [форумів для дискусій] в інтернеті; новини (агентства ); передавання повідомин і зображень комп'ютерне; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання повідомин (наймання [прокат] апаратури для ); посилання телеграм; послуги голосової пошти; пошта електронна; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграми (передавання ); телеграми (посилання ); телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телекомунікаційне маршрутування та з'єднування (послуги ); телекомунікаційний зв'язок (надавання ) із світовою комп'ютерною мережею; телекомунікаційні канали (надання ) для замовляння товарів за телевізійною рекламою; телеконференції (послуги щодо ); телефони (наймання [прокат] ); телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільна апаратура (наймання [прокат] ); факсимільне передавання; час доступу до глобальних комп'ютерних мереж (надавання ); чати [форуми для дискусій] в інтернеті (надавання) 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (навчання в ); атестування [освіта]; атракціони (парки ); аудіоапаратура (наймання [прокат] ); бібліотеки (видавання книжок із ); бібліотеки перемісні (послуги ); видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; видовища (створювання ); видовищні декорації (наймання [прокат]); викладання; вистави (презентації ); виставки (влаштовування [культурних і навчальних] ); виховування; виховування (інформування щодо ); виховування в дошкільних закладах; відеокамери (наймання [прокат] ); відеомчгнітофони (наймання [прокат] ); відеоплівки (записування на ); відеострічки (монтування ); відеофільми (наймання [прокат] ); відеофільми (створювання ); влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; гольф (забезпечування необхідним для ); готування радіо- і телевізійних програм; декорації видовищні (наймання [прокат]); декорації театральні (наймання [прокат]); дискотеки [сховища звукозаписових дисків] (послуги ) дозвілля (інформування щодо ); дозвілля [забави, розваги]; дозвілля, ігри; (забезпечування приміщенням для ); дошкільні заклади (виховування в ); дресирування тварин; дублювання; електронні настільні видавничі засоби (готування публікацій за допомогою ); забави [дозвілля, розваги]; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці [зоогарки]; звукозаписувачі (наймання [прокат] ); з'їзди (влаштовування і проводіння ); змагання (влаштовування спортивних ); змагання (влаштовування ) [навчальних або дозвільних]; зустрічі [дозвілля] (планування ); ігри на гроші (послуги щодо ); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; казино (обслуговування ); каліграфічні послуги; караоке-послуги; кінопроектори і приладдя (наймання [прокат]); кіностудії; кінотеатри (обслуговування ); кінофільми [фільми] (наймання [прокат] ); клуби (дозвілля і навчання в ); клуби здоров'я (обслуговування ); книжки (видавання ) [видавництва]; колоквіуми (влаштовування і проводіння ); конкурси краси (влаштовування ); конференції (влаштовування і проводіння ); концерти (влаштовування і проводіння ); лотереї (влаштовування ); мікрофільми (знімання ); мова жестів (перекладання з мови і на ); моделі для художників (надавання ); монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; музичне композиціювання (послуги щодо ); мюзик-холи; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; новини (служба ); обладдя для стадіонів (наймання [прокат]) облаштовування дозвілля; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; оркестри (послуги ); освіта; освітлювальна апаратура для театрів та телестудій; (наймання [прокат] ); пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перекладачі (послуги ); перемісні бібліотеки (послуги ); підводне споряддя (наймання [прокат] ); планування зустрічей [дозвільних]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; практичне навчання; практичні семінари (влаштовування і провадження навчання на ); презентації вистав; приймачі (наймання [прокат] радіо- і телевізійних ); професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіо- і телевізійні приймачі (наймання [прокат] ); радіо- і телевізійні програми (готування ); радіопередачі розважальні; релігійне [духовне] навчання; розваги (інформування щодо ); розваги [дозвілля, забави]; розважання [послуги артистів]; семінари (влаштовування і проводіння ); симпозіуми (влаштовування і проводіння ); служба новин; спортивне споряддя (наймання [прокат] ), крім транспортних засобів; спортивні змагання (хронометраж ); спортивні табори (послуги ); споряддя підводне (наймання [прокат] ); споряддя спортивне (наймання [прокат] ), крім транспортних засобів: стадіонне обладдя (наймання [прокат] ); створювання видовищ; створювання відеофільмів; студії записування (послуги ); субтитрування; сценаристи (послуги ); табори відпочинку (влаштовування розваг у ); табори спортивні (послуги ); тварини (дресирування ); театральні вистави; театральні декорації (наймання [прокат] ); театральні каси [розваги]; тексти (написання ), крім рекламних; тексти (публікування ), крім рекламних; телевізійні передачі розважальні; телевізійні приймачі (наймання [прокат] радіо- і ); телевізійні програми (готування радіо- і ); тенісні корти (наймання [прокат] ); фізичне виховування; фільми (створювання ); фільми [кінофільми] (наймання [прокат] ); фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; цифрове зображання (послуги щодо ) 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; архітектура (послуги щодо ); архітектурне консультування; бактеріологія (досліджування в ); біологія (досліджування в ); будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; геологія (досліджування в ); дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування [послуги]; дизайн промисловий; довкілля (досліджування у сфері захисту ); досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування підводне; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища [довкілля]; дублювання комп'ютерних програм; експертування; експертування геологічне; експертування нафтових родовищ; енергозберігання (консультування щодо ); засівання хмар [щоб спричинити опади]; захищання від комп'ютерних вірусів (послуги із ); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання [встановлювання] комп'ютерних программ; калібрування [вимірювання]; комп'ютери (наймання [прокат] програмного статку ); комп'ютери (наймання [прокат] ); комп'ютери (обслуговування програмного статку ); комп'ютери (оновлювання програмного статку ); комп'ютери (розробляння програмного статку ); комп'ютерна база даних (відновлювання ); комп'ютерна техніка (консультування щодо ); комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; комп'ютерні програми (дублювання ); комп'ютерні програми (інсталювання [встановлювання] ); комп'ютерні системи (проектування ); конвертування [перетворювання] даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання]; конвертування [перетворювання] даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо енергозберігання; консультування щодо комп'ютерної техніки; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; косметологія (досліджування в ); матеріали (випробовування); метеорологічне інформування; механіка (досліджування в ); мистецькі твори (встановлювання справжності ); моделювання одягу; надання пошукових засобів для інтернету; наземне знімання; наймання [прокат] веб-серверів; нафта (розвідування ); нафтові родовища (аналізування використовності ); нафтові родовища (експертування ); нафтові свердловини (випробовування ); образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів дл? інших; одяг (моделювання ); оформляння інтер'єру (дизайн в ); оформляння образотворче; пакування (дизайн ) [послуги]; підводне досліджування; планування розвитку міст; погода (прогнозування ); послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; пошукові засоби (надання ) для інтернету; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; прогнозування погоди; програмний статок для комп'ютерів (консультування щодо ); програмний статок комп'ютерів (наймання [прокат]); програмний статок комп'ютерів (оновлювання ); програмний статок комп'ютерів (розробляння ); проектування будівельне; проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розвідування; геологічне; розвідування нафти; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; сервери (наймання [прокат] веб ); створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн; техніка (досліджування в ); технічні проекти (вивчання ); топографічне знімання; транспортні засоби (перевіряння щодо роботопридатності ); фізика (досліджування в ); хімічні аналізи; хімія (досліджування в ); хімія (послуги фахівців з ); якість (перевіряння) 

Кл.44:

Лікарські [медичні] послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; послуги в землеробстві, плодівництві та лісівництві; акушерська допомога; ароматерапія; банк крові (послуги ); ветеринарна допомога; вживляння волосся; відпочинок (будинки ) [оздоровниці]; візажист (послуги ); вінки (виготовляння ); громадські лазні; дизайн (ландшафтний ); диспансери; добрива та інші сільськогосподарські хімікати (повітряне і поверхневе розкидання ); доглядання газонів; доглядання домашніх тварин; доглядання тварин; доглядання хворих; домашні тварини (доглядання ); запліднювання в штучних умовах (послуги щодо ); зуболікування; квіти (компонування ); краєвидне садівництво; краса (салони ); курорти з мінеральними водами (послуги ); лазні громадські; лазні турецькі; ландшафтний дизайн; лікарні; лікарні приватні; лікарська [медична] допомога; манікюр (послуги щодо ); массаж; наркозалежні люди (виводження з отруєного стану [дезінтоксикування та реабілітування] ); нищення бур'янів; нищення сільськогосподарських шкідників; окулісти [очники] (послуги ); очники [окулісти] (послуги ); перукарні; пластична хірургія; плодівництво; повітряне і поверхневе ролкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; поліклініки; приватні лікарні; притулки; психологи (послуги ); рослини (розсадники ); рослинна хірургія; садівництво; садівництво краєвидне; салони краси; санаторії; санітарне обслуговування; санітарне устатковання (наймання [прокат] ); сауни (послуги ); сільськогосподарське знаряддя (наймання [прокат] ); солярії (послуги ); татуювання; тварини (доглядання ); тварини (розводіння ); телемедицина (послуги ); турецькі лазні; фармацевтичне консультування; фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами; фізіотерапія; хіропрактика; хірургія пластична; хірургія рослин; шкідники (нищення сільськогосподарських ); штучне запліднювання (послуги щодо ) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 333488 (заявка m202108475): mental traumatherapy tychkovsky
*333488 m202108475
Свідоцтво торговельну марку № 333474 (заявка m202105913)
*333474 m202105913
Свідоцтво торговельну марку № 165486 (заявка m201118549): traumatherapy
*165486 m201118549
Свідоцтво торговельну марку № 163797 (заявка m201115455): травма терапія; травматерапія
*163797 m201115455

Схожі торговельні марки