Свідоцтво на торговельну марку № 291952 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 291952 (заявка m201820917): fresh fruits; яблуко
(111)
Номер свідоцтва
291952
(210)
Номер заявки
m201820917
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.09.2028
(220)
Дата подання заявки
07.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; зелений; коричневий; червоний; голубий; білий;

(731)
Заявники

Нагребецький Ігор Анатолійович;
Вул. Автозаводська, 63, кв. 35, м. Київ, 04114 (UA)

(732)
Власники

Нагребецький Ігор Анатолійович;
Вул. Автозаводська, 63, кв. 35, м. Київ, 04114 (UA)

(750)
Адреса для листування

Нагребецький Ігор Анатолійович;
Вул. Автозаводська, 63, кв. 35, м. Київ, 04114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої, що містять фрукти; сидр; фруктові екстракти спиртові 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги щодо оптового продажу алкогольних напоїв, що містять фрукти, сидру, фруктових екстрактів спиртових; послуги щодо роздрібного продажу алкогольних напоїв, що містять фрукти, сидру, фруктових екстрактів спиртових; послуги з комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 257991 (заявка m201718651): жива легенда
*257991 m201718651
Свідоцтво торговельну марку № 270331 (заявка m201800159): hagen premium
*270331 m201800159