Свідоцтво на торговельну марку № 302271 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302271 (заявка m202026162)
(111)
Номер свідоцтва
302271
(210)
Номер заявки
m202026162
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.12.2030
(220)
Дата подання заявки
09.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
18.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Косяков Олександр Миколайович;
Вул. Кудряшова, 16, кв. 326, м. Київ, 03035 (UA)

(732)
Власники

Косяков Олександр Миколайович;
Вул. Кудряшова, 16, кв. 326, м. Київ, 03035 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Чьочь Вікторія Володимирівна;
А/с 110, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Апарати ортопедичні для витягування на медичні потреби; апарати та інструменти хірургічні; заповнювачі кісткових дефектів, що складаються з штучних матеріалів; імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток; медичні апарати та інструменти; набори інструментів для лікарів; напрямники дротяні медичні; ортопедичні вироби; протези кінцівок; хірургічні імплантати, що складаються з штучних матеріалів; шини хірургічні 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; екзаменування у навчанні; забезпечування інформацією у сфері освіти; заочні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; послуги інструкторів (навчання); практичне навчання (демонстрування); прокат навчальних симуляторів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання) 

Кл.42:

Досліджування в медицині; досліджування і розробляння нових товарів для інших; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; клінічні випробовування; наукові досліджування; науково-технічне експертування; послуги наукових лабораторій; технологічне консультування 

Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; оздоровчі послуги спа-центрів; паліативна допомога; пластична хірургія; послуги альтернативної медицини; послуги банку живих тканин; послуги банку крові; послуги будинків сестринського догляду; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги оздоровчих закладів; послуги психологів; послуги телемедицини; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302228 (заявка m202023203): kofe
*302228 m202023203
Свідоцтво торговельну марку № 233943 (заявка m201622606): апрельские тезисы
*233943 m201622606