Свідоцтво на торговельну марку № 301701 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301701 (заявка m201909422): zimart gallery
(111)
Номер свідоцтва
301701
(210)
Номер заявки
m201909422
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2029
(220)
Дата подання заявки
19.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Доскевич Марина Миколаївна;
Вул. Висоцького, 1, кв. 148, м. Одеса, 65123 (UA)

(732)
Власники

Доскевич Марина Миколаївна;
Вул. Висоцького, 1, кв. 148, м. Одеса, 65123 (UA)

(750)
Адреса для листування

Черемних Ю. В.;
А/с 60, м. Одеса, 65058 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів 

Інші торговельні марки цього власника