Свідоцтво на торговельну марку № 338069 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 338069 (заявка m202125636): galaxy travel
(111)
Номер свідоцтва
338069
(210)
Номер заявки
m202125636
(151)
Дата реєстрації знака
27.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.10.2031
(220)
Дата подання заявки
28.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
19.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.09.2023, бюл. № 39/2023
(731)
Заявники

Дрофа Денис Валерійович;
Вул. Бориспільська, ###, кв. ###, м. Київ, 02093 (UA)

(732)
Власники

Дрофа Денис Валерійович;
Вул. Бориспільська, ###, кв. ###, м. Київ, 02093 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Брудекс-Україна», Хветкевич Андрій Євгенійович;
А/с 884, м. Дніпро, 49000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Автобусне перевезення; автомобільне перевезення; влаштовування круїзів; влаштовування пасажирських перевезень для інших через онлайнові додатки; влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів; допомога в отримуванні туристичних віз та проїзних документів для осіб, що виїжджають за кордон; забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих; забезпечування інформацією щодо перевезень; забезпечування інформацією щодо руху транспорту; замовляння квитків для подорожей; морське перевезення; пасажирське перевезення; перевезення подорожуючих; повітряне перевезення; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; річкове перевезення; супроводжування подорожуючих; транспортні послуги для екскурсійних турів.