Заявка на торговельну марку № m201707175 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201707175: eva; повертає привітання; вітаєшь подругу?
(210)
Номер заявки
m201707175
(220)
Дата подання заявки
03.04.2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

помаранчевий; зелений; білий; сірий; жовтий;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби,; демонстрування товарів,; засоби комунікації (представляння продуктів через -),; з метою роздрібного продажу,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; консультації для споживачів (комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів],; консультування фахове щодо підприємництва,; консультування щодо налагоджування справ,; ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування -),; написання рекламних текстів,; оновлювання,; коригування та удосконалювання рекламних матеріалів,; передплачування телекомунікаційних послуг для інших,; послуги з розміщування рекламних матеріалів,; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу,; публікування рекламних текстів,; реклама поштою,; реклами (наймання [орендування] місця на -),; рекламні матеріали (наймання [прокат] -),; рекламні матеріали (оновлювання,; коригування та удосконалювання -),; рекламні тексти (написання -),; рекламні тексти (публікування -),; рекламування,; рекламування через комп'ютерну мережу,; представляння продуктів через засоби комунікації з метою -; розповсюджування зразків,; розповсюджування рекламних матеріалів,; споживачі (комерційна інформація і консультації для -) [центри підтримки споживачів],; сприяння продажеві [посередництво],; тексти (написання рекламних -),; телевізійне рекламування,; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних,; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -),; фотокопіювання,; ярмарки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби 

Інші торговельні марки цього власника