Свідоцтво на торговельну марку № 232357 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 232357 (заявка m201710076): jazz fm
(111)
Номер свідоцтва
232357
(210)
Номер заявки
m201710076
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.05.2027
(220)
Дата подання заявки
10.05.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2017, бюл. № 18/2017
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіо холдинг»;
Вул. Бориспільська, ###, корп. ###, м. Київ, 02099 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ч К";
Вул. Павлівська, буд. ###, кімната ###, м. Київ, 01135 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сєроштан А.О.;
А/с 121, м. Київ, 04209 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; послуги агентств комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти,купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах. 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування доступу до онлайнових інтерактивних електронних оповіщальних дощок для передавання між користувачами комп'ютерів повідомлень щодо торгівлі, продажу товарів та послуг через світову комп'ютерну мережу; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища; заочні курси; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; послуги мюзик-холів; навчання індивідуальне; послуги караоке; написання текстів, крім рекламних; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; послуги театральних кас; послуги щодо азартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кінопроекторів і приладдя; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіоприймачів; прокат театральних декорацій; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); радіопередачі розважальні; створювання музичних творів; створювання радіопрограм; субтитрування; театральні постановки; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 91017 (заявка m200803558): zavodi
*91017 m200803558
Свідоцтво торговельну марку № 237978 (заявка m201717099): камтугеза
*237978 m201717099
Свідоцтво торговельну марку № 232356 (заявка m201710074): jazz fm
*232356 m201710074
Свідоцтво торговельну марку № 235408 (заявка m201710071): radio jazz
*235408 m201710071
Свідоцтво торговельну марку № 235407 (заявка m201710069): radio jazz
*235407 m201710069

Схожі торговельні марки