Свідоцтво на торговельну марку № 265818 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 265818 (заявка m201728557): 220i380; 220і380
(111)
Номер свідоцтва
265818
(210)
Номер заявки
m201728557
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2027
(220)
Дата подання заявки
15.12.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2019, бюл. № 19/2019
(731)
Заявники

Плотніков Дмитро Валентинович;
Вул. Годуванцева, ###, кв. ###, м. Луганськ, 91005 (UA)

(732)
Власники

Плотніков Дмитро Валентинович;
Вул. Годуванцева, ###, кв. ###, м. Луганськ, 91005 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні вимикачі; акумулятори електричні; амперметри; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати електричні для дистанційного запалювання; баласти до освітлювальних пристроїв; вимірювальні інструменти; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки (електрика); вольтметри; дзвоники (попереджальні пристрої); дистанційні переривники; дросельні котушки (імпеданс); електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електричні адаптери; електричні кабелепроводи; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електромагнітні котушки; електронні оповіщальні дошки; запобіжники від перенапруги; з'єднувачі (електрика); з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі проводів (електрика); знаки світиві; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); інвертори (електрика); кабелі електричні; клеми (електрика); колектори електричні; комутаційні електричні апарати; конденсатори електричні; контакти електричні; коробки з'єднання (електрика); котушки електричні; котушки індуктивності (електрика); матеріали для електропередавальних ліній (проводи, кабелі); муфти з'єднувальні для електричних кабелів; оболонки розпізнавальні для електричних проводів; передавачі електронних сигналів; перемикальні коробки (електрика); перемикальні щити; перемикачі електричні; перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні; перетворювачі електричні; покажчики електровтрат; провідники електричні; проводи електричні; проводка (електрика); протизавадні пристрої (електрика); регулівні апарати електричні; редуктори (електричні); резистори електричні; реле електричні; реостати; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); розподільні щити (електрика); соленоїдні вентилі (електромагнітні перемикачі); сонячні панелі для виробляння електроенергії; спостерігальна апаратура електрична; якорі електромагнітів (електрика) 

Кл.35:

Послуги щодо роздрібного або оптового продажу акумуляторів,; амперметрів,; апаратів для дистанційного керування,; баластів до освітлювальних пристроїв,; вимірювальних інструментів,; вимірювальних приладів,; високочастотної апаратури,; електричних адаптерів,; з'єднувачів електричних ліній,; котушок електричних,; перемикальних щитів,; проводки (електрика),; спостерігальної апаратури електричної; сприяння продажам для інших акумуляторів,; амперметрів,; апаратів для дистанційного керування,; баластів до освітлювальних пристроїв,; вимірювальних інструментів,; вимірювальних приладів,; високочастотної апаратури,; електричних адаптерів,; з'єднувачів електричних ліній,; котушок електричних,; перемикальних щитів,; проводки (електрика),; спостерігальної апаратури електричної; розміщування в одному місці,; в інтересах інших осіб,; асортименту акумуляторів,; амперметрів,; апаратів для дистанційного керування,; баластів до освітлювальних пристроїв,; вимірювальних інструментів,; вимірювальних приладів,; високочастотної апаратури,; електричних адаптерів,; з'єднувачів електричних ліній,; котушок електричних,; перемикальних щитів,; проводки (електрика),; спостерігальної апаратури електричної (крім їх транспортування), для забезпечення покупцям зручного огляду і покупки цих товарів; розміщування в одному місці,; в інтересах інших осіб,; асортименту акумуляторів,; амперметрів,; апаратів для дистанційного керування,; баластів до освітлювальних пристроїв,; вимірювальних інструментів,; вимірювальних приладів,; високочастотної апаратури,; електричних адаптерів,; з'єднувачів електричних ліній,; котушок електричних,; перемикальних щитів,; проводки (електрика),; спостерігальної апаратури електричної (крім їх транспортування), для забезпечення покупцям зручного огляду і покупки цих товарів в мережі Інтернет у режимі он-лайн