Свідоцтво на торговельну марку № 301647 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301647 (заявка m201824339): світові традиції
(111)
Номер свідоцтва
301647
(210)
Номер заявки
m201824339
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.10.2028
(220)
Дата подання заявки
18.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Антохіна Наталія Костянтинівна;
Просп. Льва Ландау, 58/2, кв. 23, м. Харків, 61060 (UA)

(732)
Власники

Антохіна Наталія Костянтинівна;
Просп. Льва Ландау, 58/2, кв. 23, м. Харків, 61060 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів, в тому числі: зернових продуктів, макаронних та кондитерських виробів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів, в тому числі: зернових продуктів, макаронних та кондитерських виробів, та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу зернових продуктів, макаронних та кондитерських виробів; послуги щодо роздрібного продажу зернових продуктів, макаронних та кондитерських виробів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів, в тому числі: зернових продуктів, макаронних та кондитерських виробів, на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних стендів; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів,; в тому числі: зернових продуктів,; макаронних та кондитерських виробів,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати і купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; в тому: числі зернових продуктів,; макаронних та кондитерських виробів (крім їх транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів, в тому числі: зернових продуктів, макаронних та кондитерських виробів, шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки