Свідоцтво на торговельну марку № 292345 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292345 (заявка m201924883): euro wool
(111)
Номер свідоцтва
292345
(210)
Номер заявки
m201924883
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.08.2029
(220)
Дата подання заявки
21.08.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; сірий; білий;

(731)
Заявники

«ІКАФІ-ПАРТНЕР» Даріуш Філоновіч;
Засцянкі, ул. Пана Тадеуша 4, 15-521 Білосток, Польща (PL)

(732)
Власники

«ІКАФІ-ПАРТНЕР» Даріуш Філоновіч;
Засцянкі, ул. Пана Тадеуша 4, 15-521 Білосток, Польща (PL)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
А/с 17, м. Київ, 03045

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.17:

Вата мінеральна (ізоляційна)