Свідоцтво на торговельну марку № 323182 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323182 (заявка m202025114): ferment s6; c; фермент с6
(111)
Номер свідоцтва
323182
(210)
Номер заявки
m202025114
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.11.2030
(220)
Дата подання заявки
26.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
31.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; синій;

(731)
Заявники

Рябікін Борис Олексійович;
Просп. Науки, ###, кв. ###, м. Харків, 61072 (UA)

(732)
Власники

Рябікін Борис Олексійович;
Просп. Науки, ###, кв. ###, м. Харків, 61072 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлюк Ганна Валентинівна (№ 184);
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери - патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; екстракти трав на медичні потреби.