Свідоцтво на торговельну марку № 301825 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301825 (заявка m201916063): ortholux; ortho lux; клуб сімейної стоматології наталії білас
(111)
Номер свідоцтва
301825
(210)
Номер заявки
m201916063
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.07.2029
(220)
Дата подання заявки
01.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Білас Наталія Павлівна;
Просп. В'ячеслава Чорновола, 67 В, кв. 67, м. Львів, 79020 (UA)

(732)
Власники

Білас Наталія Павлівна;
Просп. В'ячеслава Чорновола, 67 В, кв. 67, м. Львів, 79020 (UA)

(740)
Довірена особа

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013

(750)
Адреса для листування

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Стоматологічні послуги; консультування щодо здоров'я; медична допомога; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів