Свідоцтво на торговельну марку № 233400 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 233400 (заявка m201702627): файна таун; живий квартал
(111)
Номер свідоцтва
233400
(210)
Номер заявки
m201702627
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.02.2027
(220)
Дата подання заявки
10.02.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2017, бюл. № 20/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; світло-синій; пісочний; бежевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та виборі надавачів послуг; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування персоналом; маркетинг; маркетингові досліджування; менеджмент у сфері будівельного бізнесу; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламні і консалтингові послуги щодо створювання і підтримки висококласного іміджу об'єктів нерухомості; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо рекламного переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розробляння рекламних матеріалів; розробляння рекламної концепції для об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника і побажань орендаторів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аналізування і прогнозування стану ринку нерухомості; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо цінних паперів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; довірче керування фінансовими активами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; фінансові послуги із залучення іноземних інвестицій; зберігання у сейфах; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестиційне аналізування проектів та об'єктів нерухомості; інвестування капіталу; інвестування в будівництво; інвестування в нерухомість (фінансове); іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування житловим кварталом; фінансове керування інвестиціями; керування нерухомим майном; котирування біржове; кредитування під заставу; надавання допомоги в фінансовому керуванні девелоперськими проектами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування нерухомого майна; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; послуги щодо продажу нерухомості (операції з нерухомим майном), а саме: апартаментів, квартир, офісів, приміщень, адміністративно-офісних і торговельних площ; обмінювання грошей; організовування збору коштів; організовування і проведення фінансових доброчинних програм; орендування нерухомого майна, а саме: житла (квартир), приміщень, торговельних і адміністративно-офісних площ, будівель; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; фінансове оцінювання нерухомого майна, в тому числі експертне оцінювання об'єктів нерухомого майна та об'єктів незавершеного будівництва; оцінювання у сфері оподаткування; позичання під заставу; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги адміністраторів нерухомого майна, а саме: послуги щодо наймання (орендування), оцінювання або оплачування нерухомого майна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості,; які пропонуються до продажу або надаються в оренду та переліку послуг щодо операцій з нерухомими майном,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти зазначені послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; сприяння продажам нерухомого майна; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове спонсорство; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансовий консалтинг 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 233401 (заявка m201702628): живий квартал
*233401 m201702628
Свідоцтво торговельну марку № 252234 (заявка m201702629): файна таун
*252234 m201702629