Свідоцтво на торговельну марку № 291956 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 291956 (заявка m201821643): intelcom; intel com
(111)
Номер свідоцтва
291956
(210)
Номер заявки
m201821643
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.09.2028
(220)
Дата подання заявки
17.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Панасенко Дмитро Вячеславович;
Вул. Старошишківська, 7, кв. 15, м. Харків, 61070 (UA)

(732)
Власники

Панасенко Дмитро Вячеславович;
Вул. Старошишківська, 7, кв. 15, м. Харків, 61070 (UA)

(740)
Довірена особа

Шевеля Людмила Михайлівна (№ 90);
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Шевеля Людмила Михайлівна;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Акустичні пристрої зв'язку; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; аудіо-, відеоприймачі; аудіоінтерфейси; бездротові телефони; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; відеотелефони; гучномовці; еквалайзери (аудіоапаратура); електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні та електричні блоки ефектів для музичних інструментів; звукові сигнальні пристрої; звуковідтворювальна апаратура; звукопередавальні апарати; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комутатори; комутаційні електричні апарати; мегафони; медіаплеєри портативні; мікрофони; мікшерні пульти; мобільні телефони; модеми; монітори (комп'ютерні програми); перемикачі електричні; підсилювачі; плати для інтегральних схем; плати друковані; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; телефонні передавачі; трансмітери (телекомунікації); трансформатори (електрика) 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 44422 (заявка 20031111913): inter com; intercom; interсом; inter сом
*44422 20031111913