Свідоцтво на торговельну марку № 295326 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295326 (заявка m201903771): nw
(111)
Номер свідоцтва
295326
(210)
Номер заявки
m201903771
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.02.2029
(220)
Дата подання заявки
19.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Ігнатуша Віталій Вікторович;
Вул. Радунська, 14, кв. 54, м. Київ, 02034 (UA)

(732)
Власники

Ігнатуша Віталій Вікторович;
Вул. Радунська, 14, кв. 54, м. Київ, 02034 (UA)

(740)
Довірена особа

Лещенко Юлія Валеріївна (№ 440);
Вул. Вячеслава Чорновола, 2, кв. 34, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Лещенко Юлія Валеріївна;
Вул. В. Чорновола, 2, кв. 34, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в Інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 290246 (заявка m202011358): nw; mn
*290246 m202011358
Свідоцтво торговельну марку № 280480 (заявка m201817369): women's network; womens network; wn; wv; vw; nw
*280480 m201817369
Свідоцтво торговельну марку № 208229 (заявка m201415652): nw; new woman
*208229 m201415652
Свідоцтво торговельну марку № 197927 (заявка m201400804): s; cw; nw
*197927 m201400804
Свідоцтво торговельну марку № 187246 (заявка m201307055): sw; nw; ne; se; 44 33; 4433; южнее нас нет никого
*187246 m201307055
Свідоцтво торговельну марку № 186341 (заявка m201310974): nw; iw; news network; nn
*186341 m201310974
Свідоцтво торговельну марку № 162238 (заявка m201117720): т; t news; nw; es; nte; wts
*162238 m201117720
Свідоцтво торговельну марку № 157773 (заявка m201110604): fan card; nw; ne; ms; se
*157773 m201110604