Свідоцтво на торговельну марку № 347317 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347317 (заявка m202207399): stereo
(111)
Номер свідоцтва
347317
(210)
Номер заявки
m202207399
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.07.2032
(220)
Дата подання заявки
01.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(300)
Дані щодо пріоритету

UK00003751855; 07.02.2022; GB

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; червоний;

(731)
Заявники

Стерео Епп Лімітед;
1 Довер Плейс, 5с Фло, Ешфорд Коммершіал Квате, Ешфорд, Кент, TN23 1FB, Велика Британія (GB)

(732)
Власники

Стерео Епп Лімітед;
1 Довер Плейс, 5с Фло, Ешфорд Коммершіал Квате, Ешфорд, Кент, TN23 1FB, Велика Британія (GB)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Дроб'язко Руслан Володимирович;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601

(750)
Адреса для листування

«Бейкер і Макензі»;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне прикладне програмне забезпечення для потокового передавання медійного контенту через мережу Інтернет; програмне забезпечення для соціальних мереж; комп'ютерні програмні платформи для соціальних мереж; комп'ютерне програмне забезпечення для завантажування, публікування, відображання, позначання, потокового передавання, поширювання даних, створювання посилань та отримання доступу до них, та ведення блогів; завантажне програмне забезпечення у вигляді мобільного додатка для соціальних мереж; прикладне програмне забезпечення для надання послуг соціальних мереж через мережу Інтернет; ремінці для стільникових телефонів; палки для селфі (ручні моноподи); окуляри від сонця; магніти; магніти (декоративні); килимки під комп'ютерні мишки; підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером; вищезазначені товари, крім пов'язаних зі складання звітів щодо випробування матеріалів. 

Кл.35:

Послуги з рекламування, маркетингу та сприяння продажам через платформи соціальних мереж; керування діяльністю артистів; керування діяльністю спортсменів; досліджування ринку; маркетингові дослідження; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги з огляду преси; орендування рекламного місця; прокат рекламного часу на засобах інформування; пошук спонсорів; встановлення ділових зв'язків через платформи соціальних мереж; надавання послуг у сфері підприємницької діяльності для налагоджування зв'язків між користувачами соціальних мереж та підприємствами в режимі онлайн; вищезазначені послуги, крім пов'язаних зі складання звітів щодо випробування матеріалів. 

Кл.38:

Передавання повідомлень, графічних та інших зображень засобами електронного зв'язку; послуги з миттєвого обміну повідомленнями, пов'язаними з соціальними мережами; забезпечування спілкування в інтернет-чатах соціальних мереж в режимі онлайн; інформаційні, дорадчі та консультаційні послуги щодо вищезазначеного; вищезазначені послуги, крім пов'язаних зі складання звітів щодо випробування матеріалів. 

Кл.42:

Платформа як послуга (PaaS), що містить комп'ютерні програмні платформи, для завантаження, потокового передавання та збирання аналітичних даних; платформа як послуга (PaaS), що містить комп'ютерні програмні платформи, для передавання цифрового контенту та повідомлень; програмне забезпечення як послуга (SaaS) для соціальних мереж; платформа як послуга (PaaS) для надавання користувачам можливості здійснювати потокову передачу файлів через вебсайти та мобільні додатки; послуги з орендування програмних додатків, в тому числі прикладного програмного інтерфейсу (API) для завантаження, поширювання, керування та потокового передавання цифрових файлів; досліджування у сфері соціальних медіа; послуги з орендування програмних додатків (ASP), в тому числі програмного забезпечення для здійснення або полегшення завантажування, потокового передавання, публікування, відображання, поширювання інформації за допомогою електронних засобів масової інформації через мережі зв'язку, створювання посилань до неї, та ведення блогів; надавання у тимчасове користування незавантажних програмних додатків для соціальних мереж, в тому числі для створювання віртуальних спільнот та передавання цифрового контенту; інформаційні, дорадчі та консультаційні послуги щодо вищезазначеного; вищезазначені послуги, крім пов'язаних зі складання звітів щодо випробування матеріалів. 

Кл.45:

Послуги щодо влаштовування знайомств з соціально-побутовою метою за допомогою соціальних мереж з використанням інтернет-технологій; послуги соціальних мереж, що надаються за допомогою завантажних мобільних додатків у режимі онлайн; ліцензування технологій та програмного забезпечення; послуги соціальних мереж з використанням комп'ютерних баз даних у режимі онлайн; інформаційні, дорадчі та консультаційні послуги щодо вищезазначеного; вищезазначені послуги, крім пов'язаних зі складання звітів щодо випробування матеріалів. 

Схожі торговельні марки