Свідоцтво на торговельну марку № 323141 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323141 (заявка m202023445): ho; real beer; но; нп
(111)
Номер свідоцтва
323141
(210)
Номер заявки
m202023445
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.11.2030
(220)
Дата подання заявки
06.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
19.11.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Дорохов Станіслав Анатолійович;
Вул. Чумаченка, ###, кв. ###, м. Запоріжжя, 69104 (UA)

(732)
Власники

Дорохов Станіслав Анатолійович;
Вул. Чумаченка, ###, кв. ###, м. Запоріжжя, 69104 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування продовольчих товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, в тому числі, через вебсайти або програми телемагазинів.