Заявка на знак № m202018631 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202018631: hausen
(210)
Номер заявки
m202018631
(220)
Дата подання заявки
09.09.2020
(731)
Заявники

Куксгаузен Віктор (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Професійні послуги з безпосередньої допомоги в діяльності комерційних підприємств; рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю та оренду нерухомості; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудіо- відео- і фотореклама; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; влаштовування і проведення різноманітних рекламних акцій і рекламних кампаній, опитувань, рекламних шоу і презентацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі і придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; менеджмент у сфері бізнесу; надавання допомоги в керуванні бізнес-проектами; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайновых торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств]; послуги з релокації для підприємств; послуги імпортно-експортних агентств; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва у галузі нерухомості; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою будівельних та девелоперських компаній; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних продовольчих та промислових товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; наприклад через веб-сайти або програми телемагазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо об'єктів нерухомості, що будуються, або вводяться в експлуатацію; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти та надавані послуги щодо них; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів та концепцій об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника та побажань орендарів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін у галузі фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Послуги стосовно фінансових та кредитно-грошових операцій, а саме послуги всіх банківських установ або установ, пов'язаних з ними, таких як пункти обміну валюти, або послуги клірингових установ; послуги кредитних установ, інших ніж банки, таких як кооперативні кредитні об'єднання, приватні фінансові компанії, кредитори тощо; послуги інвестиційних довірчих товариств, холдингових компаній; послуги посередників щодо цінних паперів і майна; послуги, пов'язані з кредитно-грошовими операціями, гарантованими довіреними особами; послуги, що надаються у зв'язку з випусканням дорожніх чеків та акредитивів; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу або лізингу майна з правом його купівлі; послуги адміністраторів нерухомого майна у будинках, тобто послуги зі здавання в оренду, оцінювання або фінансування; страхові послуги, такі як послуги страхових агентів або брокерів, що надаються страхувальникам, та послуги з укладання договорів страхування 

Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; будування ярмаркових рундуків та крамниць; буріння свердловин; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання риштовань; встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; герметизація будівель; гідроізолювання [будівництво]; знесення будівель; знищування щурів; ізолювання будівель; інформування щодо ремонтування; інформування щодо споруджування; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; миття транспортних засобів; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; очищання димоходів; покрівельні послуги; послуги електриків; послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з розробляння кар'єрів; послуги зі створювання штучного снігового покриву; прибирання вулиць; прибирання снігу; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат бульдозерів; прокат дорожніх підмітальних машин; прокат екскаваторів; прокат кранів [споруджувального обладнання]; прокат посудомийних машин; прокат пральних машин у пральнях; прокат споруджувального обладнання; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування секретних замків; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; сухе чищення; теслярські послуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів; усування завад в електричному устаткованні; чищення будівель [внутрішнє]; чищення будівель [зовнішніх поверхонь]; чищення вікон; чищення піском; шпалерні роботи; штукатурні роботи; послуги щодо укладання паркету та підлогових покриттів; шліфування паркету; лакування паркету; будівництво будинків з дерева; ізолювання будівельне; інформування щодо лагодження; інформування щодо ремонтних робітлакування паркетних підлог; лудіння (поновлювання); монтажні роботи; мулярство; мурування; настилання, відновлювання та лагодження паркетних та неметалевих підлог; покрівельні роботи; послуги щодо будування, технічного оснащення, оздоблювання, реконструювання, ремонтування будівель, приміщень, котеджів; укладання паркету; укладання покриттів на підлогу; укладання фанери; фарбування будівель (всередині і зовні) 

Кл.45:

Послуги, що надаються юристами, помічниками з правових питань та особистими адвокатами окремим особам, групам осіб, організаціям та підприємствам; послуги зі спостереження щодо фізичної охорони осіб та охорони матеріального майна; послуги, що надаються людині стосовно соціальних подій, такі як соціальне супроводжування, послуги шлюбних агентств, послуги похоронних служб 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки