Свідоцтво на торговельну марку № 206791 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 206791 (заявка m201317174): guest mode
(111)
Номер свідоцтва
206791
(210)
Номер заявки
m201317174
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2015
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
24.04.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.09.2023
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
20.09.2033
(220)
Дата подання заявки
20.09.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2015, бюл. № 24/2015
(300)
Дані щодо пріоритету

62,210; 20.03.2013; JM

(731)
Заявники

Еппл. Інк.;
1 Інфініте Луп, Купертіно, Каліфорнія 95014, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Еппл Інк.;
Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія 95014, США (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Дроб'язко Руслан Володимирович;
Бізнес-центр "Ренесанс", вул. Воровського, 24, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

«Бейкер і Макензі»;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Воровського, 24, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютери; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні складники; комп'ютери та апаратура, спеціалізовані для використання з комп'ютерними ігровими програмами; кишенькові комп'ютери; планшетні комп'ютери; персональні електронні записники; електронні секретарі; електронні записні книжки; пристрої для читання електронних книг; кишенькові комп'ютери (планшети), спеціалізовані для використання з ігровими програмами та програмами для розваг; ручні цифрові електронні пристрої та програмний статок (записаний і/або завантажний) до них; ручні цифрові електронні пристрої за допомогою яких можна отримати доступ до інтернету та відправляти, отримувати та зберігати телефонні дзвінки, факсові повідомлення, електронну пошту та інші цифрові дані; електронні ручні пристрої для бездротового отримання, зберігання та/або передачі даних та повідомин та електронні пристрої, за допомогою яких користувач може відстежувати або керувати персональними даними; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура; плеєри МР3 та інші цифрові аудіоплеєри; цифрові пристрої для аудіозаписування; цифрові пристрої для записування та відтворювання відеоданих; пристрої для записування на аудіокасети та касетні програвачі (плеєри); пристрої для записування на відеокасети та відеопрогравачі (плеєри); пристрої для записування на компакт-диски та програвачі (плеєри) компакт-дисків; пристрої для записування на цифрові універсальні диски та програвачі (плеєри) цифрових універсальних компакт-дисків; цифрові магнітофони та плеєри; радіо (радіопередавачі та радіоприймачі); аудіо-, відео- та цифрові мікшери; аудіопосилювачі; аудіоприймачі; аудіодекодери; аудіоапаратура для автомобілів; наголовні телефони, наголовні навушники; гучномовці; мікрофони; складові та приладдя, що належать до 9 класу, до аудіосистем; модеми; апаратура для мережевого зв'язку; прилади та обладнання для електронного зв'язку; аудіовізуальні навчальні засоби; оптичні прилади і інструменти; телекомунікаційні прилади і інструменти; пристрої глобальної системи визначення місцезнаходження (GPS); телефони; радіотехнічні пристрої зв'язку для передачі голосу, даних або зображення; електричні кабелі; електронна апаратура для зберігання даних; магнітні носії інформації; чипи, диски та стрічки, що містять або призначені для запису комп'ютерних програм та програмного статку; факсимільні апарати; фотоапарати; батареї (акумулятори); телевізори, телевізійні приймачі; телевізійні монітори; телеприставки, крім ігрових; програмний статок (записаний і/або завантажний) комп'ютерів; програми комп'ютерних та електронних ігор; програмний статок (записаний і/або завантажний) для пристроїв глобальної системи визначення місцезнаходження (GPS); програмний статок (записаний і/або завантажний) комп'ютерів для подорожей і туризму, планування подорожей, навігації, прокладання маршруту подорожі, географічної інформації, інформації про місце призначення, інформування про перевозіння та про рух транспорту, напрямків пересування на автомобілі та пішки, індивідуального нанесення на карту місцезнаходження, інформації з атласу вулиць, виведення на екран електронної карти та інформації про місце призначення; програмний статок (записаний і/або завантажний) для створювання, розробляння, поширювання, завантаження, передавання, отримання, відтворення, редагування, добування, кодування, декодування, відображення, зберігання і систематизації текстів, даних, графічних даних, зображень, аудіоконтенту, відеоконтенту та іншого мультимедійного контенту, електронних видань та електронних ігор; програмний статок комп'ютерів (записаний і/або завантажний), що використовується для записування, систематизації, передавання, обробляння та переглядання текстових файлів, файлів даних, аудіофайлів, відеофайлів та електронних ігор за допомогою комп'ютера, телевізора, телевізійних декодерів, аудіоплеєрів, відеоплеєрів, медіаплеєрів, телефонів та портативних цифрових електронних пристроїв; програмний статок комп'ютерів (записаний і/або завантажний), що дозволяє користувачам програмувати та поширювати тексти, дані, графічні дані, зображення, аудіоконтент, відеоконтент та інший мультимедійний контент через глобальні мережі зв'язку та інші комп'ютерні, електронні мережі і мережі зв'язку; програмний статок комп'ютерів (записаний і/або завантажний) для ідентифікації, локалізації, групування, поширення, та управління даними і посиланнями між користувачами та комп'ютерними серверами, з'єднаними з глобальними мережами зв'язку та іншими комп'ютерними, електронними мережами і мережами зв'язку; програмний статок комп'ютерів (записаний і/або завантажний) до ручних мобільних цифрових електронних пристроїв та інших електронних товарів широкого вжитку; програмний статок (записаний і/або завантажний) до електронних видавничих систем; програмний статок (записаний і/або завантажний) для читачів електронних видань; програмний статок (записаний і/або завантажний) для керування особистими даними; завантажний попередньо записаний аудіоконтент та аудіовізуальний контент, інформація і коментарії; завантажні електронні книги, журнали, періодичні видання, інформаційні бюлетені, газети, часописи та інші видання; програмний статок (записаний і/або завантажний) для керування базами даних; програмний статок (записаний і/або завантажний) для розпізнавання символів; програмний статок (записаний і/або завантажний) для розпізнавання звуку; програмний статок (записаний і/або завантажний) для роботи з електронною поштою та повідоминами; програмний статок (записаний і/або завантажний) для здійснювання доступу, перегляду та пошуку електронних баз даних; електронні оповіщальні дошки; програмний статок (записаний і/або завантажний) для синхронізації даних; програмний статок (записаний і/або завантажний) для розробки прикладних програм; електронні посібники з експлуатації для користувачів (записані), в тому числі для використання на комп'ютері, що продаються у комплекті до вищезазначених товарів; електричні та електронні з'єднувачі лінійні, пристрої зв'язку, проводи, кабелі, наснажувальні пристрої, ДОК-панелі, ДОК-станції, інтерфейси та адаптери для використання з усіма вищезазначеними товарами; комп'ютерне обладнання для використовування з усіма вищезазначеними товарами; електронна апаратура з мультимедійними функціями для використовування з усіма вищезазначеними товарами; електронна апаратура з інтерактивними функціями для використовування з усіма вищезазначеними товарами; аксесуари, запчастини, фітинги, що належать до 9 класу, та апаратура для випробовування для всіх зазначених вище товарів; захисні накривки на футляри, що ідуть в комплектації з вищезазнеаченими товарами; навігаційні прилади і інструменти; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; касові апарати; передоплатні механізми для апаратів; диктофони; підрублювачі швацькі; рахувальні машини для виборів; електронні етикетки (налички) до товарів; електронні блоки керування до призових автоматів; прилади і пристрої для важення; вимірювальні пристрої; вимірювальні прилади; плати кремнієві до зінтегрованих схем; схеми зінтегровані (інтегральні); флуоресцентні екрани; апаратура для дистанційного керування; світловоди волоконні (оптичні); електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; громовідводи (розрядники грозові); електролізери; вогнегасники; радіологічні апарати промислові; рятувальні апарати і споряддя; свисткові сигнали тривоги; окуляри від сонця; мультфільми (мальовані); овоскопи; командові свистки для собак; магніти декоративні; електричні огорожі; шкарпетки електронагрівні. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 328860 (заявка m202206999)
*328860 m202206999
Свідоцтво торговельну марку № 233260 (заявка m201607398): 3d touch
*233260 m201607398
Свідоцтво торговельну марку № 194966 (заявка m201408009): grand central
*194966 m201408009
Свідоцтво торговельну марку № 220427 (заявка m201507069): tvos
*220427 m201507069
Свідоцтво торговельну марку № 213152 (заявка m201413243): watch
*213152 m201413243
Свідоцтво торговельну марку № 95400 (заявка m200608766): macexpo; масехро
*95400 m200608766
Свідоцтво торговельну марку № 240331 (заявка m201603629): think different
*240331 m201603629
Свідоцтво торговельну марку № 4816 (заявка 104546/SU): apple
*4816 104546/SU
Свідоцтво торговельну марку № 230468 (заявка m201522114): watchos
*230468 m201522114
Свідоцтво торговельну марку № 216031 (заявка m201509513)
*216031 m201509513
Свідоцтво торговельну марку № 216144 (заявка m201606146): add to passbook
*216144 m201606146
Свідоцтво торговельну марку № 6500 (заявка 142176/SU): powerbook
*6500 142176/SU
Свідоцтво торговельну марку № 5315 (заявка 124171/SU): apple
*5315 124171/SU
Свідоцтво торговельну марку № 5116 (заявка 124170/SU)
*5116 124170/SU
Свідоцтво торговельну марку № 213395 (заявка m201502740): force touch
*213395 m201502740
Свідоцтво торговельну марку № 157554 (заявка m201106584): app store
*157554 m201106584
Свідоцтво торговельну марку № 230748 (заявка m201602774): smart connector
*230748 m201602774
Свідоцтво торговельну марку № 230275 (заявка m201620739): premium reseller
*230275 m201620739
Свідоцтво торговельну марку № 223610 (заявка m201515352): researchkit
*223610 m201515352
Свідоцтво торговельну марку № 164934 (заявка m201116145): assistivetouch
*164934 m201116145
Свідоцтво торговельну марку № 230747 (заявка m201602771): apple smart connector
*230747 m201602771
Свідоцтво торговельну марку № 230795 (заявка m201603336): icloud
*230795 m201603336
Свідоцтво торговельну марку № 221847 (заявка m201516256): icloud
*221847 m201516256
Свідоцтво торговельну марку № 228085 (заявка m201522581): magic keyboard
*228085 m201522581
Свідоцтво торговельну марку № 225386 (заявка m201403454): apple
*225386 m201403454
Свідоцтво торговельну марку № 178565 (заявка m201307992): multi-touch
*178565 m201307992
Свідоцтво торговельну марку № 197107 (заявка m201413475): iweb
*197107 m201413475
Свідоцтво торговельну марку № 229742 (заявка m201512811): researchkit
*229742 m201512811
Свідоцтво торговельну марку № 228000 (заявка m201520347): 3d touch
*228000 m201520347
Свідоцтво торговельну марку № 233127 (заявка m201605127): icloud
*233127 m201605127
Свідоцтво торговельну марку № 213149 (заявка m201412961): apple watch
*213149 m201412961
Свідоцтво торговельну марку № 160087 (заявка m201106982): thunderbolt
*160087 m201106982
Свідоцтво торговельну марку № 13344 (заявка 95041134)
*13344 95041134
Свідоцтво торговельну марку № 209955 (заявка m201414572): photokit
*209955 m201414572
Свідоцтво торговельну марку № 4815 (заявка 124315/SU): hypercard
*4815 124315/SU
Свідоцтво торговельну марку № 225793 (заявка m201522185): apple wallet
*225793 m201522185
Свідоцтво торговельну марку № 213150 (заявка m201412962): watch
*213150 m201412962
Свідоцтво торговельну марку № 243434 (заявка m201620048)
*243434 m201620048
Свідоцтво торговельну марку № 4817 (заявка 104543/SU)
*4817 104543/SU
Свідоцтво торговельну марку № 9622 (заявка 124172/SU): mac мас
*9622 124172/SU
Свідоцтво торговельну марку № 220489 (заявка m201509806): apple
*220489 m201509806
Свідоцтво торговельну марку № 202678 (заявка m201309734): iwatch
*202678 m201309734
Свідоцтво торговельну марку № 204934 (заявка m201505287)
*204934 m201505287
Свідоцтво торговельну марку № 6806 (заявка 124314/SU): macintosh
*6806 124314/SU
Свідоцтво торговельну марку № 233253 (заявка m201607044): iphone smart battery case
*233253 m201607044
Свідоцтво торговельну марку № 202594 (заявка m201500307)
*202594 m201500307
Свідоцтво торговельну марку № 229770 (заявка m201519447): siri
*229770 m201519447
Свідоцтво торговельну марку № 249533 (заявка m201613475): apple
*249533 m201613475
Свідоцтво торговельну марку № 263590 (заявка m201900244): big sur
*263590 m201900244
Свідоцтво торговельну марку № 120281 (заявка m200816546): mobileme
*120281 m200816546
Свідоцтво торговельну марку № 164307 (заявка m201113026)
*164307 m201113026
Свідоцтво торговельну марку № 223428 (заявка m201502741): watch os
*223428 m201502741
Свідоцтво торговельну марку № 246131 (заявка m201623564): touch bar
*246131 m201623564